พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
ชายชราบนสะพาน = Old man at the bridge / เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์, เขียน ; ณรงค์ จันทร์เพ็ญ, แปล.
ผู้แต่ง
เฮมิงเวย์, เออร์เนสต์ ค.ศ. 1899-1961.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
รส ฮ641ช 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
35 เรื่องกรรม บันทึกชีวิตคนกลางไฟ / นที ลานโพธิ์.
ผู้แต่ง
นที ลานโพธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
294.304 น143ส 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น.
ผู้แต่ง
ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
004.6 ศ211ค 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น(ภาษาซี)./ สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม และคณะ.
ผู้แต่ง
สมโภชน์ ชื่นเอี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
005.1 272ก 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
Intelligent vehicular networks and communications : fundamentals, architectures and solutions / Anand Paul ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Amsterdam, Neterlands :
เลขเรียก
TE228.37 I584 2017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
Transportation planning and public participation : theory, process, and practice / Ted Grossardt, Keiron Bailey.
ผู้แต่ง
Grossardt, Ted.
สำนักพิมพ์
Amsterdam, Netherlands :
เลขเรียก
HE151 G767 2018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รูปร่างสวยด้วยโยคะ ภายใน 30 วัน (ฉบับปรับปรุง) / เบญจามณี คำเมือง (ครูมด).
ผู้แต่ง
เบญจามณี คำเมือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
RA781.7 บ796ร 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
วันกุ้งจันทร์ ครั้งที่ 25:Back to the basic for the future.
ผู้แต่ง
สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี.
สำนักพิมพ์
จันทบุรี :
เลขเรียก
639.54 ส293ว 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ไม้ผลเศรษฐกิจ.
ผู้แต่ง
นพพร บุญปลอด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
634 น176ม 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
สีน้ำภาคปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง) / นัฐประชา หงษ์สุวรรณ.
ผู้แต่ง
นัฐประชา หงษ์สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ND2420 น391ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
50 ผลงานกับจินตนาการแผ่นกระดาษ / แพรวพรรณ แพรพิไล.
ผู้แต่ง
แพรวพรรณ แพรพิไล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT870 พ964ห 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
บทฐานงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช./สุรวิช วรรณไกรโรจน์ และคณะ.
ผู้แต่ง
สุรวิช วรรณไกรโรจน์ และคณะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
631.523 ส845บ 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
Urban mobility and the smartphone : transportation, travel behavior and public policy / Anne Aguilera, Virginie Boutueil.
ผู้แต่ง
Aguilera, Anne.
สำนักพิมพ์
Amsterdam, Netherlands :
เลขเรียก
TA1205 A385 2019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
Longman preparation series for the TOEIC test : advanced course / Lin Lougheed.
ผู้แต่ง
Lougheed, Lin.
สำนักพิมพ์
NewYork, NY. :
เลขเรียก
PE1128 L684 2012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การบริหารและจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปฏิบัติการ FreeBSD.
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ สุวรรณราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
004.67 ก674ก 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles