พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
Dior impressions : the inspiration and influence of impressionism at the House of Dior / Florence Müller ; texts, Florence Müller, Farid Chenoune, Philippe,Thiébaut, Barbara Jeauffroy-Mairet, Brigitt...
สำนักพิมพ์
New York :
เลขเรียก
TT505.D5 D567 2013
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
Russian elegance / Luisa V.Yefimove and Tatyana S.Aleshina.
ผู้แต่ง
Yefimove, Luisa V.
สำนักพิมพ์
China :
เลขเรียก
GT1050 E356 2011
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นครูมืออาชีพ = Self-actualization for a professional teachers / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
ผู้แต่ง
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
LB2832 ป461
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม = Politcs, Economy and Society / ปรีชา เรืองจันทร์.
ผู้แต่ง
ปรีชา เรืองจันทร์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก :
เลขเรียก
JA69.T35 ป468 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
Art deco fashion : masterpieces of art / Gordon Kerr.
ผู้แต่ง
Kerr, Gordon.
สำนักพิมพ์
China :
เลขเรียก
TT509 K477 2014
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
French style at home / Sebastien Siraudeau.
ผู้แต่ง
Siraudeau, Sébastien.
สำนักพิมพ์
Slovenia :
เลขเรียก
NK2195.H6 S573 2009
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
กลศาสตร์วัสดุสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน-ก๊าซ และปิโตรเคมีคอล.
ผู้แต่ง
โชคชัย สิงหธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
620.106 ช813ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พระราชพิธีสิบสองเดือน / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ผู้แต่ง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2560.
เลขเรียก
GT5010 จ657พ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง.
ผู้แต่ง
ชเนตตี ทินนาม, และคณะผู้จัดทำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
302.23 ช111ม 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
๑๐๘ มงคลพระบรมราโชวาท / [บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง] ; บรรณาธิการ องอาจ จิระอร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PN6129.T5 ร192 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ / หม่อมหลวงปัทมาวดี สิงหจารุ.
ผู้แต่ง
ปัทมาวดี สิงหจารุ ม.ล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HV1484.T5 ป533ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
29 ราชันย์ : พระราชประวัติมหากษัตริย์ 29 พระองค์ทั่วโลก / วสิษฐ เดชกุญชร บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
923.1 ย38 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
หุ่นกระบอกล้านนา / วิลาวัณย์ เศวตเศรนี.
ผู้แต่ง
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
PN1979.N6 ว719ห 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
แคลตัส Cactus / ภวพล ศุภนันทนานนท์.
ผู้แต่ง
ภวพล ศุภนันทนานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
635.93347 ภ482ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
วิสัญญีวิทยาสัตว์เล็ก Small animal anesthesiology นริศ เต็งชัยศรี.
ผู้แต่ง
นริศ เต็งชัยศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
SF914 น251ว 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles