พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
พานดอกไม้ (ฉบับสุดคุ้ม) / ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และ อัครพล ไวเชียงค้า.
ผู้แต่ง
ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT873.2 ศ334พ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
Assembly language for x86 processors / Kip R. Irvine.
ผู้แต่ง
Irvine, Kip R.
สำนักพิมพ์
Boston :
เลขเรียก
QA76.8 I785 2015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
หัดวาดสัตว์ SD สไตล์ฟรุ้งฟริ้ง / Lulule.
ผู้แต่ง
ลูลู้ค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
NC780 ล731ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
หัดวาดสัตว์เลี้ยง สไตล์ฟรุ้งฟริ้ง / Luluke.
ผู้แต่ง
ลูลู้ค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
NC780 ล731ห 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เที่ยวไป วาดไป เพลินใจ / เฟยเล่อเหนี่ยว ; มนตรี เจียมจรุงยงศ์ แปล.
ผู้แต่ง
เฟยเล่อเหนี่ยว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
NC1320 ฟ612ท 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รากฐานวรรณกรรมภาคใต้ / ประทีป ชุมพล.
ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
895.9109 ป277ร 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
สอนวาดการ์ตูนเบื้องต้น : ฉบับคุณพ่อ-คุณแม่หัดวาด / Littebirth.
ผู้แต่ง
ลิตเติ้ลเบิร์ท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
NC730 ล431ส 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
สงครามโลกจารึก / สุพัตรา แซ่ลิ่ม.
ผู้แต่ง
สุพัตรา แซ่ลิ่ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
355.02 ส831ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง ผลของการใช้น้ำหมักมูลสุกรต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมะเขือยาว Effects of swine manure compost on yield and yield components of eggplant จิตรา หนูหริ่ง.
ผู้แต่ง
จิตรา หนูหริ่ง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6443 จ ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
เรียนภาษาอังกฤษผ่านคำคมฉบับวางไม่ลง / รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร.
ผู้แต่ง
รุ่งเพชร ศรีอุทุมพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PE1449 ร626ร 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง ผลของการไว้จำนวนใบต่อต้นที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล่อนพันธุ์ สวีทดี-162 Effect of number of leaves per plant on yield and qualities of melon var. sweet D-162 วรโชติ ...
ผู้แต่ง
วรโชติ พิลึก.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6440 ว ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม / พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
ผู้แต่ง
พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BQ4210 พ332ว 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง ศึกษาสายพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงที่มีต่อผลผลิตและปริมาณแอนโทไซยานิน Study on purple waxy corn (Zea mays L.) varieties on yield and anthocyanin content ตะวัน สุขสัมพันธ์.
ผู้แต่ง
ตะวัน สุขสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6383 ต ศ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
แค่อ่านหนังสือถูกวิธีก็เป็นคนหัวดีได้ / Kang Sung Tae ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ผู้แต่ง
คัง, ซองแท.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
LB1049 ค238ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
Dictionary of grammar ชนะไวยกรณ์ภาษาอังกฤษซะที / ยุวนาฏ คุ้มขาว (ครูกวาง).
ผู้แต่ง
ยุวนาฏ คุ้มขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
425 ย442ด 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles