พบ: 297  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
หลักการตลาด Principle of marketing / พรพิมล กาบบัว.
ผู้แต่ง
พรพิมล กาบบัว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
HF5415 พ241ห 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบปริมาณวัสดุ จากการสร้างแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) กับมาตรฐานการคิดของกรมบัญชีกลางงานก่อสร้างอาคาร = Material quantity comparison from building information modeling with the thinking standar...
ผู้แต่ง
ภูมิพัฒน์ ยิ้มโรจน์.
สำนักพิมพ์
ตาก :
เลขเรียก
720.28 ภ672ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองการคำนวณการหดตัวของคอนกรีต จากผลงานวิจัยภายในต่างประเทศ = Comparison tolerances of concrete shrinkage models from the test results of domestic and internationa...
ผู้แต่ง
นนทพัทธ์ โวหาญ.
สำนักพิมพ์
ตาก :
เลขเรียก
691.3 น156ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การสื่อความหมายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Communication skills for children with hearing impairment / ธีรธร เลอศิลป์.
ผู้แต่ง
ธีรธร เลอศิลป์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
HV2380 ธ261ก 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ = Credit bank / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
LC5215 ส691ค 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบการจัดตารางสอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ สีหานาม.
ผู้แต่ง
จุฑารัตน์ สีหานาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
QA76.76 จ631ค 2567
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา = Vocational curriculum development / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ผู้แต่ง
ณัฐพงษ์ โตมั่น.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี :
เลขเรียก
LC1041 ณ339ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และเถ้าลอยต่อการคืบตัวแบบดึงและแบบอัดของคอนกรีต = A study on the effect of Portland cement, Hydraulic cement, and fly ash on the tensile and compr...
ผู้แต่ง
วีรภัทร อิดดาฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
ตาก :
เลขเรียก
691.3 ว832ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยการไหลซึมผ่านรากของเขื่อนขนาดกลาง กรณีศึกษา เขื่อนดินช่องเขาขาด เขื่อนสิริกิติ์ = Development of diagnosis expert system for seepage ...
ผู้แต่ง
ศูนย์วิจัยวิศกรรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
วจ ศ817 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ลุกให้ไวในวันที่ใจล้ม / หลิวเพ่ยเชวียน เขียน ; อัษฎา จันหยู แปล.
ผู้แต่ง
เพ่ยเซวียน, หลิว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
158 พ565ล 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image

image
"เลือกถูก" ไม่มี มีแต่ "คิดดีแล้ว" = Hyperselective technique / Mentallist DaiGo, เขียน ธนัญ พลแสน, แปล.
ผู้แต่ง
ไดโกะ, เมนทอลลิสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
153.83 ด981ล 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
สิ่งที่ต้องไม่ทำของคนที่ลงมือทำ = Sugu yaru hito no "yaranai koto" list / Ryo Tsukamoto, เขียน ; ปาวัน การสมใจ, แปล.
ผู้แต่ง
สึคาโมโตะ, เรียว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
158.1 ส735ส 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ความลับของฟ้า / ธนา เธียรอัจฉริยะ.
ผู้แต่ง
ธนา เธียรอัจฉริยะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
650.1 ธ152ค 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles