พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
สีน้ำแสนสนุก สำหรับมือใหม่หัดวาดภาพสีน้ำ / มาริเอะ อาเบะ ; กาญจนา ประสพเนตร แปล.
ผู้แต่ง
อาเบะ, มาริเอะ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
ND2420 อ678ส 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
พันธุศาสตร์โมเลกุลพื้นฐานจำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านพืช / คำรพ รัตนสุต.
ผู้แต่ง
คำรพ รัตนสุต.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก:
เลขเรียก
QH442 ค64 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม / วิสาขา ภู่จินดา.
ผู้แต่ง
วิสาขา ภู่จินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HD30.255 ว778
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / สยาม อรุณศรีมรกต และจำลอง โพธิ์บุญ.
ผู้แต่ง
สยาม อรุณศรีมรกต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TS155.7 ส319อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
Garden & farm Vol.13 : กลับบ้านไปทำเกษตร / วิรัชญา จารุจารีต, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB320.9 ก451 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
อย่าลืมฉัน / ทมยันตี.
ผู้แต่ง
ทมยันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
นว ท121อ 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก / สมชาย เมืองมูล.
ผู้แต่ง
สมชาย เมืองมูล.
สำนักพิมพ์
ลำปาง :
เลขเรียก
006.6 ส239อ 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาหลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ / กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.
ผู้แต่ง
กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
658.57 ก393ก 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การขายเบื้องต้น / สุภาภรณ์ ธีระจันทร์.
ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ ธีระจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
658.81 ส838ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
หอยสองฝากลุ่มเอนโดไลติก ในระบบนิเวศแนวปะการัง / ชีวารัตน์ พรินทรากูล.
ผู้แต่ง
ชีวารัตน์ พรินทรากูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ ฯ :
เลขเรียก
594 ช583ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
จักรวาลในคุรบานี : ธรรมชาติสรรพสัตว์ ธรรมะมวลมนุษย์ / อภิรัฐ คำวัง.
ผู้แต่ง
อภิรัฐ คำวัง.
สำนักพิมพ์
นครปฐม :
เลขเรียก
294.6 อ261จ 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
สนทนาภาษาไทย / กำชัย ทองหล่อ.
ผู้แต่ง
กำชัย ทองหล่อ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
495.915 ก563ส 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
หวน เล่ม1 โดย กันฝู.
ผู้แต่ง
กันฝู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
นว ก 432 ห 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
10,000 ศัพท์จำเป็นเก่งอังกฤษ / บรรณาธิการโดยไพบูล เปียศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
428 ห159
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ผู้เฒ่าทะเล The old man and the sea / เฮอร์เนสต์ เฮ็มมิงเวย์ แปลและเรียบเรียง โดย เพชร ภาษพิรัช.
ผู้แต่ง
เฮ็มมิงเวย์, เออร์เนสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
813.54 ฮ631ผ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles