พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
คน(ทำไม)ไร้บ้าน : รายงานสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม / อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และ ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย.
ผู้แต่ง
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
305.5692 อ162ค 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ชีวิต (ไม่) โรแมนติกของเกษตรกรหนุ่มสาว / วิทยากร โสวัตร.
ผู้แต่ง
วิทยากร โสวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
630.92 ว583ช 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
Dark souls III design works / UDON staff.
สำนักพิมพ์
Hong Kong :
เลขเรียก
GV1469.25 D375 2018
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
London interiors : bold, elegant, refined / Barbara & René Stoeltie.
ผู้แต่ง
Stoeltie, Barbara.
สำนักพิมพ์
Paris :
เลขเรียก
NK2044.L6 S764 2014
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ (ภาคปฏิบัติ) / สุพจน์ นาคสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
สุพจน์ นาคสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
658.32 ส826ว 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
HR how to...(season III) เรียนรู้การบริหารคนผ่านประสบการณ์จริง ที่หัวหน้างาน ผู้บริหารและ HR ไม่ควรพลาด / ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
658.3 ธ557 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
Alexander McQueen evolution / Katherine Gleason.
ผู้แต่ง
Gleason, Katherine, 1960-.
สำนักพิมพ์
China :
เลขเรียก
TT505.M37 G543 2012
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
กึ่งศตวรรษบนเส้นทางไทยศึกษา = Michi wa hirakeru-Tai kenkyu nogoju nen / อิฌิอิ โยะเนะโอะ ; ชวาลิน เศวตนันทน์, กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล.
ผู้แต่ง
โยะเนะโอะ, อิฌิอิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
923.7 ย899ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
มนต์เสน่ห์เอเชีย / เนตรดาว แพทย์กุล.
ผู้แต่ง
เนตรดาว แพทย์กุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
910 น784ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกาหลี / จินดา จำเริญ, บรรณาธิการ ; คณะผู้แปล, จินดา จำเริญ ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
915.19 ส666 2546
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
Kimono now / Manami Okazaki.
ผู้แต่ง
Okazaki, Manami.
สำนักพิมพ์
Slovakia :
เลขเรียก
GT1560 O339 2015
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์ด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศ(ภาษาฝรั่งเศษ-อังกฤษ-ไทย) / สิรจิตต์ เดชอมรชัย.
ผู้แต่ง
สิรจิตต์ เดชอมรชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
อ.413 ส729พ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
วิญญาณขบถ = Spirit rebellious / คาลิล ยิบราน, เขียน ; กิติมา อมรทัต, แปล ; สุพัตร์ คงอาษา, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ยิบราน, คาลิล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
892.73 ย287ว
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ถอดรหัสลับปฏิมากรเบญจภาคี นพ ท่าพระจันทร์.
ผู้แต่ง
นพ ท่าพระจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
294.31218 น164ถ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
นวัตกรรมการศึกษา ชุด การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ / ถวัลย์ มาศจรัส, ณิชนันทน์ ประสงค์, วิไล มาศจรัส.
ผู้แต่ง
ถวัลย์ มาศจรัส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
808.066 ถ267น 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles