พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
งานเย็บกระเป๋าจากผ้าม่านและหนัง (ฉบับสุดคุ้ม) / รจนา เชื้อชม.
ผู้แต่ง
รจนา เชื้อชม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT667 ร117ง 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
งานตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก / รจนา เชื้อชม.
ผู้แต่ง
รจนา เชื้อชม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT635 ร117ง 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แพทเทิร์นเสื้อผ้าเด็ก (ฉบับสุดคุ้ม) / ขนิษฐนาถ ทองเข้ม.
ผู้แต่ง
ขนิษฐนาถ ทองเข้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT635 ข225พ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะเมล็ดสีม่วงและเมล็ดสีเหลืองในข้าวโพดเทียน Purple and yellow seed colors inheritance in tian waxy corn นงนภัส คงปันนา.
ผู้แต่ง
นงนภัส คงปันนา.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6448 น ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image

image
DIY ดัดแปลงเสื้อผ้าง่ายๆ ด้วยตนเอง (ฉบับสุดคุ้ม) / รจนา เชื้อชม.
ผู้แต่ง
รจนา เชื้อชม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT520 ร117 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
สร้างและพัฒนาระบบ LAN เล่ม 1.
ผู้แต่ง
กิตติ ภักดีวัมนะกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
004.68 ก671ส 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
Paper mache กระดาษสนุก (ฉบับสุดคุ้ม) / เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.
ผู้แต่ง
เนตรนารี คร้ามมีทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT871 น785 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ซูชิโครเชต์ (ฉบับสุดคุ้ม) / จิฬาพร ยศสาย.
ผู้แต่ง
จิฬาพร ยศสาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT820 จ548ซ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เดคูพาจใครๆ ก็ทำได้ / จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง และ กีรติญา สอนเนย.
ผู้แต่ง
จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT870 จ534ด 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
สีน้ำในทุก ๆ วัน / มาริเอะ อาเบะ ; ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ แปล.
ผู้แต่ง
อาเบะ, มาริเอะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
ND1742 อ678ส2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง ผลของการใช้น้ำหมักมูลสุกรต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมะเขือยาว Effects of swine manure compost on yield and yield complnents of eggplant จิตรา หนูหริ่ง.
ผู้แต่ง
จิตรา หนูหริ่ง.
สำนักพิมพ์
พิษณโลก
เลขเรียก
6441 จ ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
Qualitative communication research methods / Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor.
ผู้แต่ง
Lindlof, Thomas R.
สำนักพิมพ์
Los Angeles : SAGE, c2019.
เลขเรียก
P91.3 L563 2019
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษแบบโบราณ (ฉบับสุดคุ้ม) / สมบุญ ผิวละออ.
ผู้แต่ง
สมบุญ ผิวละออ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT870 ส256พ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
บายศรีล้านนา : ขันใบสรี สานศิลป์ถิ่นล้านนา / อุมาวดี ทรัพย์สิน.
ผู้แต่ง
อุมาวดี ทรัพย์สิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
TT873.2 อ846บ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles