พบ: 297  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
อัตราการคายระเหยอ้างอิงและการใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชในเขตภาคเหนือตอนบน / กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
S591 ก153ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การยศาสตร์ = Ergonomics / ศุภลักษณ์ สุวรรณ.
ผู้แต่ง
ศุภลักษณ์ สุวรรณ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
TA166 ศ721ก 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากำลังคนสมรรถนะสูงด้วยกระบวนการ Policy lab เพื่อประกอบการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HF5549 ส692ก 2567
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการนโยบาย Policy lab / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
H97 ส691ค 2567
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
กินน้อยอยู่นาน / หมอต้น.
ผู้แต่ง
หมอต้น.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
RM776.95 ห179ก 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image

image

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ = Strategic human resources management / สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ.
ผู้แต่ง
สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น :
เลขเรียก
HF5549 ส744ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์ชาติไทย / กรมศิลปากร.
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
DS 571 ก176ป 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เล่าเรื่องผังเมืองเชียงใหม่ / กลุ่มรักษ์บ้านรักษ์เมืองเชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
NA9256.6 ล831 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
โสวัฒนธรรมอีสานในงานวิจัย / สมศักดิ์ ศรีสันติสุข ;บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
DS588.N87 ส972ส 2558
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประเมินค่าต้นไม้และป่าไม้/ โสภณ พรโชคชัย.
ผู้แต่ง
โสภณ พรโชคชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB108.T35 ส881ก 2567
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิบัติงาน : การบริหารจัดการระบบการเงินจ่าย e-passbook / นพมาศ ริยะนา.
ผู้แต่ง
นพมาศ ริยะนา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
QA76.25 น179ก 2566
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles