Search again

พบ: 144,996  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง.
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
เลขเรียก
615.321 อ764ก 2562,RM666.C266 ก382 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"การค้ามนุษย์" : พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ตกระบวนการทางกฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐ/ จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ และ ณรัตน์ สมสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียก
HQ242.55.A5 จ169ก 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" : สาระการประชุมสัมมนา ; วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบว...
ผู้แต่ง
การประชุมเรื่อง "การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียก
ส.ร. 378.1 ก11ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"กีรออาตีย์" : เปิดประตูสู่การอ่านอัลกุรอานอย่างเข้าใจ และเป็นสุข / ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
ผู้แต่ง
ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 2551.
เลขเรียก
297.12 ต799ก 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"ขณะจิตหนึ่ง" : A thought - moment / ลิปิกร มาแก้ว.
ผู้แต่ง
ลิปิกร มาแก้ว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : เฮินศิลป์ใจ๋ยอง, 2556.
เลขเรียก
สจ จย1699 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม / พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์ .
ผู้แต่ง
พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552.
เลขเรียก
TX558.R5 .พ64ข,641.33 พ ข
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"คณิตศาสตร์" ยิ่งชอบ ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งสนุก / Mitsuo Yoshizawa ; บดินทร์ พรวิลาวัณย์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
โยชิซาวะ, มิซึโอะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียก
510 ย799ค 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
"คน" จุดตาย SMES / ไพศาล เตมีย์.
ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
658.3 พ996ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"คน" สร้างบ้าน แห่งนครอุดรธานี / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
เลขเรียก
307.1409593 อ745ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"คนเก่ง" สร้างได้ / Yoshida Tensei ; แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ .
ผู้แต่ง
เทนเซ, โยชิดะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
เลขเรียก
658.3 ท590ค 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"ครู" ผู้สร้างนวัตกรรม / ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ ; วรวิทย์ จันทร์ศิริ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ.
สำนักพิมพ์
สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 2564.
เลขเรียก
923.7593 ป418ค 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"ความจริง--บีบีซี" เบื้องหลังวิกฤติเศรษกิจ '40 บทเรียนราคาแพงที่สุดของประเทศ / เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์.
ผู้แต่ง
เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, 2556.
เลขเรียก
HG3300.55.A6 ก763ค 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"คิด" แบบสร้างตัว / ดุ๊ก ฮูเปอร์ม, เขียน ; ธรรมรงค์ น้อยคูณ ผู้แปล.
ผู้แต่ง
ฮูเปอร์ม, ดุ๊ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2541.
เลขเรียก
153.2 ฮ572ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles