Search again

พบ: 144,996  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
ผู้แต่ง
พรรณี บัวเล็ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2541.
เลขเรียก
959.3035 พ177ส 2541,DS582.5 .พ17 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอย" / ธิดา สาระยา.
ผู้แต่ง
ธิดา สาระยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.
เลขเรียก
DS582.54 .ธ34
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"สวัสดี" อย่างมีความหมาย / ศ. สียวน.
ผู้แต่ง
ศ. สียวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2554.
เลขเรียก
153.6 ศ312ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"สัมภาษณ์" อย่างไรให้ได้งาน = how to be interviewed / by ดี แม็คเคนซี่ เดวี่ และ พี แม็คดอนแนลl ; แปลโดย ธีรนัย (นามแฝง).
ผู้แต่ง
เดวี่, ดี. แม็คเคนซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2532.
เลขเรียก
158.3 ด611ส
หนังสือ Loading...

image
"สำเร็จ" ได้ในแบบที่คุณเป็น = A peacock in the land of penguins / BJ Gallagher Hateley, Warren H Schmidt ; นาถกมล บุญรอดพาณิชย์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
เฮตลีย์, บีเจ แกลลาเกอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2556.
เลขเรียก
HF5549.5.M5 ฮ613ส 2556,158.1 ฮ613ส 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
หนังสือ Loading...

image
"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียก
น ศ336ส 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"สู้" คำเดียว--จึงจะชนะ / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียก
HD38.25.T5 ถ192ส 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"สู้" แบบคนฉลาด / ณ หทัย.
ผู้แต่ง
ณ หทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี เอ็ม เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์, 2553.
เลขเรียก
BF637.S8 ณ111ส 2553,158 ณ111ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"หนองแม่นา"...ถิ่นสมรภูมิรบ...ท่องเที่ยวโดยชุมชนคนป่า / สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
ผู้แต่ง
สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ วนิดา เพรส 2548.
เลขเรียก
307.33 ส837ห 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
ผู้แต่ง
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
923.1593 อ477ห,DS586 .อ1111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"หวอ" ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่2 / สรศัลย์ แพ่งสภา.
ผู้แต่ง
สรศัลย์ แพ่งสภา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2540.
เลขเรียก
959.381 ส323ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"ห้วยสะพาน" : สืบสานตำนานป่า(ของ)คนสองรุ่น พิกุล สิทธิประเสริฐกุล
ผู้แต่ง
พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค 2550.
เลขเรียก
306 พ ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ / ผู้เขียน ธงชัย สันติวงษ์ .
ผู้แต่ง
ธงชัย สันติวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
เลขเรียก
HD37.T35 .ธ12อ,658.1 ธ117อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"องค์ความรู้" ที่ได้จากการเข้าฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ / คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
ผู้แต่ง
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ม.ป.ป.
เลขเรียก
001 ค อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"องค์ความรู้" ที่ได้จากการเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ / คณะบริหารธุรกิจปละศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2553.
เลขเรียก
658.3124 ม24อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles