รายการส่งออกหนังสือ
Format


 
Export to  
 

No.List
1
image
Art nouveau / Judith Miller with Jill Bace, David Rago, and Suzanne Perrault .
ผู้แต่ง
Miller, Judith.
สำนักพิมพ์
London; : DKPub., 2004
เลขเรียก
NK775.5.A7 M547 2004
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...
2
image
How to prepare for the data interpretation and logical reasoning for the CAT/ Arun Sharma.
ผู้แต่ง
Sharma, Arun.
สำนักพิมพ์
New Delhi : Tata McGrow-Hill Publishing company Limited, c2007.
เลขเรียก
LB3060.32.C65 .S53H 2007
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...
3
image
The International design yearbook.
ผู้แต่ง
Mendini Alessandro.
สำนักพิมพ์
London : ThamesandHudson, 198-
เลขเรียก
NK1160 .I57 1996
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...
4
image
สมุดข่อย / บุญเตือน ศรีวรพจน์, ประสิทธิ์ แสงทับ.
ผู้แต่ง
บุญเตือน ศรีวรพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2543
เลขเรียก
ND3255.A1 บ43
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...
5
image
Planning, designing, and decorating a room : A how-to manual for anyone / Charlotte Finn.
ผู้แต่ง
Finn, Charlotte.
สำนักพิมพ์
UpperSaddleRiver,N.J. : Pearson/PrenticeHall, c2006
เลขเรียก
GTH4816 .F574 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...
6
image
Tropical sustainable architecture : social and environmental dimensions / Joo-Hwa Bay and Boon Lay Ong .
ผู้แต่ง
Bay, Joo-Hwa.
สำนักพิมพ์
Amsterdam : Elsevier, c2006
เลขเรียก
NA2542.T7 .B39 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...
7
image
Multiple scattering of light by particles : radiative transfer and coherent backscattering / Michael I. Mishchenko, Larry D. Travis and Andrew A. Lacis.
ผู้แต่ง
Mishchenko, Michael I.
สำนักพิมพ์
NewYork : CambridgeUniversityPress, c2006
เลขเรียก
QC427.4 .M577 2006
หนังสือ Loading...
8
image
International basketry : for weavers and collectors / Christoph Will .
ผู้แต่ง
Will, Christoph.
สำนักพิมพ์
Exton,Pa. : SchifferPub.Ltd., c1985
เลขเรียก
TT879.B3 .W54 1985
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...
9
image
Beach houses : down under / Stephen Crafti.
ผู้แต่ง
Crafti, Stephen.
สำนักพิมพ์
Mulgrave,Victoria : ImagesPub., c2006
เลขเรียก
R NA7579.A8 .C73 2006
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles