Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 14- 16 กันยายน 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียก
สร QH77.T35 .ก64 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การอนุรักษณ์และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ : รายงานการประชุมสัมมนา ; ระหว่าง วันที่ 19-20 ธันวาคม 2535 ณ ดรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ผู้แต่ง
การประชุมสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก
333.72 ก525ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม : รายงานสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2536 ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / โดย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2536.
เลขเรียก
363.7 ก525ธ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการทั่วประเทศประจำปี 2536 เรื่อง "มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม" = Man and environment .
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการทั่วประเทศ ประจำปี 2536 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม" :
สำนักพิมพ์
[เชียงใหม่] : งานส่งเสริมการวิจัยและตำรา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 .
เลขเรียก
GF65 .ม56
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รายงานการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติ ชีวิตโลก วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติ ชีวิตโลก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก
HC445 ก475ร 2555
หนังสือ Loading...

image
เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 4 "ห่วงใยสิ่งแวดล้อม พร้อมใจอนุรักษ์พลังงานสร้างภูมิต้านโลกร้อน"ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2551 ณอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังห...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการสิ่งแวดล้อมนเรศวร
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : ภาควิชา, 2551.
เลขเรียก
QH541.2 ก475ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles