Search again

พบ: 166  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ป่าในชีวิต / ศรีบูรพา [นามแฝง].
ผู้แต่ง
กุหลาบ สายประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2531.
เลขเรียก
นว .ก741ป 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
ผีเสื้อและดอกไม้ โดย นิพพานฯ นามแฝง.
ผู้แต่ง
นิพพานฯ, นามแฝง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กะรัต, 2541.
เลขเรียก
นว น617ผ 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
ฝัน...ที่แยกราชประสงค์ / ผาด พาสิกรณ์.
ผู้แต่ง
ผาด พาสิกรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2548.
เลขเรียก
นว ผ343ฝ 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
หนังสือ Loading...

image
พรมมินทร์ พวงมาลา ครูภูมิปัญญาไทย นักพัฒนาแห่งดอยแม่กำปอง / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย, 2555.
เลขเรียก
LB2832.4.T5 พ255 2555,371.1 ส691พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2536.
เลขเรียก
DS584 พ343 ล.1
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
พระประวัติและประชุมบทละคอนดึกดำบรรพ์ / [จัดทำต้นฉบับ ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์].
ผู้แต่ง
ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556.
เลขเรียก
DS578.32.น254 ศ481 2556,895.912 น254พ 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พระราชอำนาจ / ประมวล รุจนเสรี.
ผู้แต่ง
ประมวล รุจนเสรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุเมธ รุจนเสรี, 2548.
เลขเรียก
321.809593 ป349พ,JQ1745 ป351พ 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พฤติกรรมผู้บริโภค / สุภาภรณ์ พลนิกร.
ผู้แต่ง
สุภาภรณ์ พลนิกร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โฮลิสติก, 2548.
เลขเรียก
HF5415.32 .ส738,658.8342 ส838พ 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ภาพสัญลักษณ์สากล / โสภณาจ, สาทิสลักษณ์.
ผู้แต่ง
โสภณาจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียก
302.222 ภ457,N7740 ส983 2526
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
มนตราทะเลทราย / อาริตา.
ผู้แต่ง
อาริตา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ลีลา, 2549.
เลขเรียก
นว อ657 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
มรดกของแผ่นดิน : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / [ผู้เรียบเรียง ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์, วิสันธนีโพธิสุนทร, เมธินี จิระวัฒนา ; บรรณาธิการภาพ สิงห์คมบริสุทธิ์].
ผู้แต่ง
ปฏิพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2549.
เลขเรียก
อ 709.593 ป111ม,DS568 ป135ม 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
มรสุมสวาท / ศรีทอง ลดาวัลย์.
ผู้แต่ง
ศรีทอง ลดาวัลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547.
เลขเรียก
นว ศ191ม 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
มหากาพย์สุวรรณภูมิ ภาค 1 ราชันย์สุวรรณภูมิ เล่ม 1 / ดินารุส.
ผู้แต่ง
ดินารุส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประพันธ์ศิลป์, 2535.
เลขเรียก
นว .ด542ม 2535
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
มานุษยวิทยากายภาพ : วิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม / งามพิศ สัตย์สงวน .
ผู้แต่ง
งามพิศ สัตย์สงวน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
GN51.A3 .ง26 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
มือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
ผู้แต่ง
ศักดิ์สิริ มีสมสืบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2554.
เลขเรียก
PL4209 ศ332ม 2554,895.911008 ม152ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles