Search again

พบ: 26,153  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 9.
เลขเรียก
HD 85.T4 ผ8
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
01-520-204 แคลคูลัส 2 : Calculus II / ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
ผู้แต่ง
ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์.
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท : แผนกวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิชาสามัญ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ, 25--.
เลขเรียก
QA303.2 .ธ647ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 คืน 2 วัน 3,500 / We Love Travel.
ผู้แต่ง
We Love Travel.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2555.
เลขเรียก
DS566.2 ว811ห 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 ทศวรรษมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น : เส้นทางสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ / มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยฯ, 2553.
เลขเรียก
LC395.T5 .ฟ359ห 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิวหย่งเซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล.
ผู้แต่ง
หลิว, หย่ง เซิง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561.
เลขเรียก
BF636.A2 ห337ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 ปี ที่พวกเราจะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย = The year without a purchase / Scott Dannemiller ; กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และ อลิสา สันตสมบัติ, แปล.
ผู้แต่ง
แดนน์มิลเลอร์, สก็อต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
241.68 ด955 2562,HB822 ด955 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
1 ปี รัฐบาลทักษิณ คิดใหม่ ทำใหม่ คำมั่นสัญญา 15 ประการกับประชาชน ทำได้จริงหรือ ? หรือแค่โฆษณา / ตรีพล เจาะจิตต์ .
ผู้แต่ง
ตรีพล เจาะจิตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2545.
เลขเรียก
351.593 ต181ห 2545,JQ1745 ต185
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
1 ร้อยพันเรื่องราว จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ .
ผู้แต่ง
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Lattice work, 2552.
เลขเรียก
AC159 ย53ห 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1 เปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ / วินทร์ เลียววาริณ.
ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 113 จำกัด, 2561.
เลขเรียก
158 ว617 2561,รส ว617ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
1% รวย 99% จนเพราะอะไร / สุกิจ นวลจันทร์.
ผู้แต่ง
สุกิจ นวลจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
BF637.C5 ส741ห 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1,000 ประโยค ภาษาอังกฤษใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน / อัจฉรียา แสงสว่าง, เขียน.
ผู้แต่ง
อัจฉรียา แสงสว่าง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
PE1375 อ514พ 2562,428.2 อ514ห 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
1,000 ศัพท์ JLPT N5 :/ ARC Academy ; วิภา งามฉันทกร แปล.
ผู้แต่ง
ARC Academy.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561.
เลขเรียก
PL685 ห159 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1,000.-เที่ยวกันมันทั้งวัน / We Love Travel.
ผู้แต่ง
We Love Travel.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : On Tour Book Publishing, 2555.
เลขเรียก
DS566.2 ว811ห 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1,500 ศัพท์ JLPT N4 / ARC Academy ; ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์.
ผู้แต่ง
ARC Academy.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561.
เลขเรียก
PL683 ห159 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
1-2-3 คำถาม Facebook / มัณฑิตา จินดา.
ผู้แต่ง
มัณฑิตา จินดา.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ดิจิทัล ทิปส์, 2563.
เลขเรียก
HF5415.1265 ม337 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles