Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
How to draw manga ultimate manga lesson = สุดยอดบทเรียนการวาดการ์ตูนเรื่อง เล่ม 4 การวาดตัวละครให้ดูมีชีวิต .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: The Knowledge Center, 2550.
เลขเรียก
NC1320 ส73
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คลองมอญ : รูปแบบเรือนพักอาศัยของชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ ย่านคลองมอญ หัวตะเข้ อำเภอลาดกระบัง / วิวัฒน์ เตมีย์พันธุ์.
ผู้แต่ง
วิวัฒน์ เตมีย์พันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อุษาคเนย์, 2555.
เลขเรียก
NA7115 .ว742ค 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น = Probability and statistics / สมใจ สืบเสาะ.
ผู้แต่ง
สมใจ สืบเสาะ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ , 2548.
เลขเรียก
QA273 .ส4 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เรื่อง แก๊ส ของเหลว ของแข็งและการประยุกต์ใช้ / ประทีป ชูหมื่นไวย์.
ผู้แต่ง
ประทีป ชูหมื่นไวย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา; 2549.
เลขเรียก
TN880 ป36
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการผลิตเครื่องใช้เซรามิกบนโต๊ะอาหาร/ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ.
ผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ.
เลขเรียก
NK3700 .ศ41
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียน Windows 95.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ORTEM, 2538.
เลขเรียก
QA76.76.ว6 ค743
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
จุใจ ไอพอด / สุทธิพันธ์ จำปีเรือง.
ผู้แต่ง
สุทธิพันธ์ จำปีเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาร์ทโฟน, 2549.
เลขเรียก
ML74.4.I49 ส73จ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ซินเดอร์เรลล่าแห่งท้องทะเล สร้างBrandเพียงข้ามคืน/ อนุรัตน์ โค้วคาสัย.
ผู้แต่ง
อนุรัตน์ โค้วคาสัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์ ; 2548.
เลขเรียก
HF5415.13 อ34ซ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ตรรกศาสตร์ (logic) / อำนวย เลิศชยันตี.
ผู้แต่ง
อำนวย เลิศชยันตี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อำนวยการพิมพ์, 2532.
เลขเรียก
QA248 .อ6
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
บทสนทนาภาษาจีนกลางและแต้จิ๋ว ฉบับสำหรับนักศึกษาและนักธุรกิจ./ ช. อุดมประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ช. อุดมประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2515.
เลขเรียก
PL1121 .ช2 2515
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ภาพลายเส้นอนุรักษ์ สัตว์หิมพานต์.
ผู้แต่ง
ภิญโญ สุวรรณคีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543.
เลขเรียก
NC556 ภ3ล
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาระบบงานตำรวจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานตำรวจ / คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ กระทรวงยุติธรรม.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ กระทรวงยุติธรรม, 2551.
เลขเรียก
HV8252.55 .ค121ร 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
อัญมณี สี แห่งโชค / กรภัทร์.
ผู้แต่ง
กรภัทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุษราคัม , 2548.
เลขเรียก
QE392 ก169อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เศรษฐศาสตร์สถิติ : สถิติเศรษฐศาสตร์ = Economic statistics / วีนัส ฤาชัย.
ผู้แต่ง
วีนัส ฤาชัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : บริษัท เชียงใหม่พริ้นท์ติ้ง, 2547.
เลขเรียก
HB137 .ว64 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
โปรแกรมภาษาเบสิก / อุกฤษณ์ โคแก้ว, พีระพล ศิริวงศ์.
ผู้แต่ง
อุกฤษณ์ โคแก้ว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2532.
เลขเรียก
QA76.73.บ7 อ73
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles