Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : 6-7 กันยายน 2555 ห้องประชุมมิราเคิล แกรน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ= Sustainable green growth and disaster mitigation
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก
สร LA1221 ก475ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2554.
เลขเรียก
LB1773.T5 ก475 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปี 2550 - 2551 / บรรณาธิการ จารุวรรณ แสงจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2551.
เลขเรียก
HM623 .ผ191 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ผลงานวิจัยและวิชาการ คณาจารย์สถาบันภาษา พ.ศ. 2548 - 2552 = CMU publications 2005 - 2009 / ฝ่ายวิจัย สภาบันภาษา.
ผู้แต่ง
สถาบันภาษา. ฝ่ายวิจัย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันภาษา, 2553.
เลขเรียก
สร PE1001 .ส181ผ 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles