Search again

พบ: 467  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาด โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / [จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติของวุฒิสภา] .
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา], 2552.
เลขเรียก
923.1593 ร778,DS586 .ร517
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
10 ปีผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2550 .
เลขเรียก
สร JQ1745.A55O4 .ส73 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
118 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรางศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2553 / [คณะผู้จัดทำ ถวัลย์ มาศจรัส ... และคณะอื่น ๆ]
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรางศึกษาธิการ, 2553
เลขเรียก
สร L591 .ศ72ร 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
14 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะ, [25--].
เลขเรียก
สร LG395.T5.ท592ธวท .ท29ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
15 ปี พัฒนางาน บริการด้วยใจ / กรมการจัดหางาน.
ผู้แต่ง
กรมการจัดหางาน
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรม, 2551.
เลขเรียก
สร HD5972.55.A6 .ก64ส 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
16 ปีแรงงานไทยสู้วิกฤตเศรษฐกิจพอเพียง / กรมการจัดหางาน.
ผู้แต่ง
กรมการจัดหางาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, 2552.
เลขเรียก
HD5822.55.A6 ก487
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
17 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.
ผู้แต่ง
กรมการจัดหางาน
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรม, 2553.
เลขเรียก
สร HD5972.55.A6 .ก64ส 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
2 ทศวรรษ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่/ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ; [บรรณาธิการ ประกิต วาทีสาธกกิจ] .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียก
สร HV5740 .ร34ส 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรี สู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
ผู้แต่ง
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2553.
เลขเรียก
สร HQ1236 .ก72ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
30 ปี โครงการพระราชดำริใน ม.อ. : รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) / สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; บรรณาธิการ สัณห์ชัย ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
LG395.S64 ม133ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
4 สิงหาคม 2549 วันสื่อสารแห่งชาติ / คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549.
เลขเรียก
สร P92.T35 .ส7 2549
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
50 ปี สำนักงบประมาณ = Bureau of the budget / สำนักงบประมาณ.
ผู้แต่ง
สำนักงบประมาณ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552.
เลขเรียก
สร HJ2168 .ง33ห 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ .
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก
สร L591 .ศ72ห 2551
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
60 ปี อุทกวิทยา กรมชลประทาน / สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ กรมชลประทาน.
ผู้แต่ง
สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2550.
เลขเรียก
สร GB790 .อ73ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
90 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี : การแสดงผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพ / บรรณาธิการ ศิริพร กัญชนะ.
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : สถาบันพระบรมราชชนก, 2552.
เลขเรียก
สร RA776 .ก85
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles