Search again

พบ: 1,899  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"สู้" แบบคนฉลาด / ณ หทัย.
ผู้แต่ง
ณ หทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี เอ็ม เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์, 2553.
เลขเรียก
BF637.S8 ณ111ส 2553,158 ณ111ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
ผู้แต่ง
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
923.1593 อ477ห,DS586 .อ1111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
ผู้แต่ง
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2555.
เลขเรียก
HJ2950.55 ก343ส 2555,336.2 ก674ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
100 ถาม - ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
ผู้แต่ง
นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542.
เลขเรียก
HD70.J3 .น36,658.401 น641ร 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม.
ผู้แต่ง
ชลธิชา มูลเนียม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
เลขเรียก
PE1131 ช224 2553,428.24 ช224ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีรับมือโรคหวัด = Health care for influenza / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง ; เรืองชัย รักศรีอักษร แปล.
ผู้แต่ง
หลิน, อิงชิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
RA776.95 ห171ส 2553,616.205 ห334ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.
ผู้แต่ง
ตู้หยวนป๋อ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียก
RA777.6 ต661ห 2553,613.0434 ต661ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีหลับยากแก้ง่าย = Health care for insomnia / สวี่ซื่อเจี๋ย.
ผู้แต่ง
สวี่ซื่อเจี๋ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
WL108 ส111ร 2553,616.8496 ส981ร 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 เรื่องล้ำสมัยในสยาม / ศิริญญา สุจินตวงษ์.
ผู้แต่ง
ศิริญญา สุจินตวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
DS563.5 .ศ452ห 2554,959.3 ศ445ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
1001คำถามวิทยาศาสตร์ฉลาดตอบ = 1001 Science questions answered / รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ประเทศไทย, 2552.
เลขเรียก
QD33 .ห159 2552,อ 500 ห159
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
101 ยุทธศิลป์สร้างจอมยุทธ ขายตรง ขายประกัน รถ บ้าน สินค้าราคาหนัก / คมกฤติ กิตติรัตน์.
ผู้แต่ง
คมกฤติ กิตติรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2554.
เลขเรียก
HF5415.126 ค145ห 2554,658.81 ค145ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / พิสณุ ฟองศรี.
ผู้แต่ง
พิสณุ ฟองศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2552.
เลขเรียก
LB2369พ65,001.4 พ771ร 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
11 ไอเดียธุรกิจเล็ก ๆ ทำง่ายกำไรดี / นิกข์นิภา สหัสโยธิน.
ผู้แต่ง
นิกข์นิภา สหัสโยธิน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซีอินโฟดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียก
HD62.7 น62,658.022 น541ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
12 แบบตกแต่งผนังในบ้าน / คณาธิป จันทร์เอี่ยม.
ผู้แต่ง
คณาธิป จันทร์เอี่ยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
NK2115.5.W3 ค128ส 2555,747 ค142ส 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles