Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย(วิชรวิชญ์).
ผู้แต่ง
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วิชรวิชญ์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก
PN241 ผ227ก 2559,418.02 ผ227ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน / คณาจารย์และกองบรรณาธิการ Think beyond genius.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
เลขเรียก
PL1129 ค695 2559,495.18249591 ค695 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
พิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 4 พร้อมเทคนิคพิชิตข้อสอบ HSK / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2559.
เลขเรียก
495.181 พ647 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีนระดับต้น 1 / เหยิน จิ่งเหวิน.
ผู้แต่ง
เหยิน, จิ่งเหวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
PL1128 ห723ภ 2559,495.18249591 ห723ภ 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ภาษาพม่าน่าเรียน 2 = Myanmar Course for all 2 / ติน ติน มยิต์.
ผู้แต่ง
Than Than Myint (Kitty).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
PL3933 ต391ภ 2559,495.824 ต391ภ 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
สนทนาภาษาจีนแบบเร่งรัด : การโรงแรม / ผู้เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการแมนดาริน เอดูเคชั่น กรุ๊ป ; บรรณาธิการ, Fu HeNan, Chang Qiang.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
PL1121.T5 ส187 2559,495.1834 ส187 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles