Search again

พบ: 1,851  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547,387.1 ก151ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
1,500 ข้อสอบเข้ม ฟิสิกส์ ม.4-5-6 / อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
ผู้แต่ง
อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก
530.15076 อ442ห 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 เคล็ดลับยกระดับความสุข = 100 Simple secrets of happy people / David Niven ; อิศรา ราชตราชู, แปล.
ผู้แต่ง
นิเวน, เดวิด.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ปราณ, 2559.
เลขเรียก
158 น677ร 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
100 เรื่องง่ายๆ เปลี่ยนได้ชีวิตดี / พระมะสุโนะ ชุนเมียว เขียน ; สิริพร คดชาคร แปล.
ผู้แต่ง
มะสุโนะ, ชุนเมียว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2563 [2020].
เลขเรียก
294.3927 ม286ห 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
10000 ศัพท์อังกฤษ พิชิตการเรียน-สอบ-ใช้ในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการนิตยสารไอเก็ตอิงลิช, ประไพ ภูงามเชิง.
ผู้แต่ง
ประไพ ภูงามเชิง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอเก็ตอิงลิช, 2560.
เลขเรียก
428.1 ห141 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ผู้แต่ง
ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ไดเจสท์, 2550.
เลขเรียก
640.41 ช638ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
101ยุทธวิธีพิชิตข้อสอบ IELTS Academic Module / Garry Adamme, Terry Peack.
ผู้แต่ง
อดัมส์, การ์รี่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2553.
เลขเรียก
428.24076 อ123ห 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
108 คำถามกับเรื่องช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อย่างมืออาชีพ / เตชทัต บูรณะอัศวกุล.
ผู้แต่ง
เตชทัต บูรณะอัศวกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย, 2560.
เลขเรียก
TK169 ต674 2560,621.3 ต674ห 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 ซองคำถาม เล่ม 2 / ประวิทย์ สุวณิชย์,บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536.
เลขเรียก
AC159 ร192 2536,001 ป377ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน : ขยับข้าวของหนึ่งครั้งเปลี่ยนได้ทั้งชีวิต / คนโด มาริเอะ ; อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
คนโด, มาริเอะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559.
เลขเรียก
TX324 ค139 2559,747.98 ค139ห 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
12 เส้นทางท่องเที่ยว ธรรมะรักษาใจ / รณยุทธ์ จิตรดอน.
ผู้แต่ง
รณยุทธ์ จิตรดอน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ประชุมช่าง, 2556.
เลขเรียก
294.3657 ร125 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
13 เรื่องจริงจากห้องตรวจจิตแพทย์ = 13 Real cases from psychiatric room / สมชาย สำราญเวชพร.
ผู้แต่ง
สมชาย สำราญเวชพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์เพรสแอนด์กราฟิค, 2545.
เลขเรียก
616.89 ส239ห 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ผู้แต่ง
ทิศนา แขมมณี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
LB1025.3 ท512ส 2560,371.102 ท512ส 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
15 ชั่วโมงหัดแต่งประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง / นวรัตน์ โฆมานะสิน.
ผู้แต่ง
นวรัตน์ โฆมานะสิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Feel good, 2553.
เลขเรียก
425 น299ส 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
2 ปี สึนามิ : กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม=2 Years affter the Tsunami : restoration of Thailan's natural resources and environment / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบาย...
ผู้แต่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ สำนักงาน, 2549.
เลขเรียก
333.7152 ส691ส 2549,ส.ร. 363.3495 ก111ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles