Search again

พบ: 3,565  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547,387.1 ก151ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"สู้" แบบคนฉลาด / ณ หทัย.
ผู้แต่ง
ณ หทัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี เอ็ม เค แอนด์ สกายพริ้นติ้งส์, 2553.
เลขเรียก
BF637.S8 ณ111ส 2553,158 ณ111ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
ผู้แต่ง
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
DS586 .อ1111,923.1593 อ477ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
1,500 ข้อสอบเข้ม ฟิสิกส์ ม.4-5-6 / อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
ผู้แต่ง
อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก
530.15076 อ442ห 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
10 ข้อคิด รู้ภาษี ลดภาษี / กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
ผู้แต่ง
กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2555.
เลขเรียก
HJ2950.55 ก343ส 2555,336.2 ก674ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย = Graphic designer issue / รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
ผู้แต่ง
รัชภูมิ ปัญส่งเสริม.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : Core Function, 2547.
เลขเรียก
NC1001 .ร345ส 2547,ส.ร. 632.9 ก380ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
100 ถาม - ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
ผู้แต่ง
นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542.
เลขเรียก
HD70.J3 .น36,658.401 น641ร 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ จำง่ายใช้ได้จริง / ชลธิชา มูลเนียม.
ผู้แต่ง
ชลธิชา มูลเนียม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2553.
เลขเรียก
PE1131 ช224 2553,428.24 ช224ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีรับมือโรคหวัด = Health care for influenza / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง ; เรืองชัย รักศรีอักษร แปล.
ผู้แต่ง
หลิน, อิงชิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
RA776.95 ห171ส 2553,616.205 ห334ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.
ผู้แต่ง
ตู้หยวนป๋อ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียก
RA777.6 ต661ห 2553,613.0434 ต661ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีหลับยากแก้ง่าย = Health care for insomnia / สวี่ซื่อเจี๋ย.
ผู้แต่ง
สวี่ซื่อเจี๋ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
WL108 ส111ร 2553,616.8496 ส981ร 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 เรื่องง่ายๆ เปลี่ยนได้ชีวิตดี / พระมะสุโนะ ชุนเมียว เขียน ; สิริพร คดชาคร แปล.
ผู้แต่ง
มะสุโนะ, ชุนเมียว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2563 [2020].
เลขเรียก
294.3927 ม286ห 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 เรื่องล้ำสมัยในสยาม / ศิริญญา สุจินตวงษ์.
ผู้แต่ง
ศิริญญา สุจินตวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
DS563.5 .ศ452ห 2554,959.3 ศ445ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
ผู้แต่ง
ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ไดเจสท์, 2550.
เลขเรียก
640.41 ช638ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles