Search again

พบ: 4,194  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
ผู้แต่ง
พรรณี บัวเล็ก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2541.
เลขเรียก
959.3035 พ177ส 2541,DS582.5 .พ17 2541
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
ผู้แต่ง
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
923.1593 อ477ห,DS586 .อ1111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"องค์การและการจัดการ" ทันสมัยยุคโลกาภิวัฒน์ / ผู้เขียน ธงชัย สันติวงษ์ .
ผู้แต่ง
ธงชัย สันติวงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540.
เลขเรียก
HD37.T35 .ธ12อ,658.1 ธ117อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาด โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / [จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติของวุฒิสภา] .
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา], 2552.
เลขเรียก
923.1593 ร778,DS586 .ร517
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"แจ๊ค"เจ้าตูบผจญภัย / Valerie Hobbs ; ปิยะพันธ์ ยุติศรี, แปล.
ผู้แต่ง
ฮอบส์, วาเลอรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 2554.
เลขเรียก
นว ฮ151จ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
(คุณหนู)ยอดร้าย (คุณชาย)ยอดรัก พิมพ์นรา.
ผู้แต่ง
พิมพ์นรา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สีม่วงอ่อน , 2549.
เลขเรียก
นว .พ64ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
(เรื่อง) ลับไขรหัสใจ / พิมาลินย์.
ผู้แต่ง
พิมาลินย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557.
เลขเรียก
นว พ729ร 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
10,000 คำศัพท์เกาหลีต้องรู้ / อี ซอยอน.
ผู้แต่ง
อี, ซอยอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561.
เลขเรียก
PL937.T4 อ769 2561,495.1 อ769 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
101 โครงการคณิตศาสตร์ = 101 mathematical projects / by Brian Bolt and David Hobbs ; ยุพิน พิพิชกุล, สิริพร ทิพย์คง, แปล.
ผู้แต่ง
โบลท์, ไบรอัน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2540.
เลขเรียก
QA11 .บ94,371.3 บ924พ 2540
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
108 วงจรปรีโทน เล่ม 1 / ชิตชัย สุทธาศวิน.
ผู้แต่ง
ชิตชัย สุทธาศวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศรีสุทธา, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก
TK7867 ช6ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
127 Hours : between a rock and a hard place / Aron Ralston.
ผู้แต่ง
Ralston, Aron.
สำนักพิมพ์
London : Simon & Schuster, 2010.
เลขเรียก
Fic R357 2010
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
13 reasons why / Jay Asher.
ผู้แต่ง
Asher, Jay.
สำนักพิมพ์
London : Penguin Books, 2017.
เลขเรียก
Fic A844 2017
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
17 องศาเหนือ : ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภาค 1.1 / วินทร์ เลียววาริณ.
ผู้แต่ง
วินทร์ เลียววาริณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 113 จำกัด, 2559.
เลขเรียก
นว ว617ป 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
2 ร้อยพันนิทาน จากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
ผู้แต่ง
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Lattice Work, 2553.
เลขเรียก
808.84 ย177ส 2553,AC159 .ย177ส 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
2+2 เขากับหนูและคู่ของพ่อ / เรื่องโดย มานอส คอนโดเลออน ; แปลโดย อุษา กรทับทิม .
ผู้แต่ง
คอนโดเลออน, มานอส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2545.
เลขเรียก
นว ค184 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles