Search again

พบ: 52,031  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"33 เรื่องน่ารู้ การวัด-การควบคุม-การผลิต".
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2546.
เลขเรียก
TK7 .ส26
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"A" is for alibi / Sue grafton.
ผู้แต่ง
Grafton, sue.
สำนักพิมพ์
Oxford : Macmillan Heinemann ELT, 2005.
เลขเรียก
Fic G737A 2005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"etc" in Japan อื่นๆอีกมากมายในญี่ปุ่น / เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
ผู้แต่ง
เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553
เลขเรียก
915.204 น798อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"i" All songs written by A. R. Kane.
ผู้แต่ง
Kane, A. R.
สำนักพิมพ์
London : Rough Trade, p1959.
เลขเรียก
QB500 H93
หนังสือ Loading...

image
"L" is for lawless / Sue grafton.
ผู้แต่ง
Grafton, sue.
สำนักพิมพ์
Oxford : Macmillan Heinemann ELT, 2005.
เลขเรียก
Fic G737L 2005
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" : สาระการประชุมสัมมนา ; วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบว...
ผู้แต่ง
การประชุมเรื่อง "การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียก
ส.ร. 378.1 ก11ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"ข้าวกล้องงอก" ราชาแห่งข้าว สุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพ และความงาม / พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์ .
ผู้แต่ง
พิมพ์อร ศีตคุนรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฐานบัณฑิต, 2552.
เลขเรียก
TX558.R5 .พ64ข,641.33 พ ข
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"คน" จุดตาย SMES / ไพศาล เตมีย์.
ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
658.3 พ996ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ความจริง--บีบีซี" เบื้องหลังวิกฤติเศรษกิจ '40 บทเรียนราคาแพงที่สุดของประเทศ / เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์.
ผู้แต่ง
เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์, 2556.
เลขเรียก
HG3300.55.A6 ก763ค 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
"คุณ" ก็ทำได้ / ปริญญา ตันสกุล.
ผู้แต่ง
ปริญญา ตันสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2546.
เลขเรียก
158.1 ป458ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
ผู้แต่ง
โสภา ชานะมูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียก
959.3 ส655ช
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ตั๋วเมือง" : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ .
ผู้แต่ง
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียก
495.917 ก783ต
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ตายแล้วฟื้น" ภพสวรรค์ นรก และภพใต้บาดาล ตามตำนานพุทธศาสนา / ดามภ์ - เหม.
ผู้แต่ง
ดามภ์ - เหม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Feel good Publishing , 2552.
เลขเรียก
133.5 ด411ต
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ .
ผู้แต่ง
รณรงค์ กระจ่างยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
เลขเรียก
TH439 ร125ผ 2552,343.07869 ผ111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles