Search again

พบ: 12,164  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
" ๘๐ พรรษามหาราชันย์ " คณะผู้จัดทำหนังสือมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
ผู้แต่ง
คณะผู้จัดทำหนังสือมูลนิธิสวนหลวง ร.๙.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ 2550.
เลขเรียก
363.68 ค ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"คน" สร้างบ้าน แห่งนครอุดรธานี / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
เลขเรียก
307.1409593 อ745ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"คืนโรงเรียนสู่ชุมชน" ...เชื่อมสายใยชีวิต และการเรียนรู้ กชกร ชิณะวงศ์ และทีมงาน
ผู้แต่ง
กชกร ชิณะวงศ์ และทีมงาน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)สำนักงานภาค 2547.
เลขเรียก
307.33 ก ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"จากพะเยาถึง...เจ้าพระยา" บรรจง ชูสกุลชาติ
ผู้แต่ง
บรรจง ชูสกุลชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร วัฒนาพานิช 2527
เลขเรียก
300 บ-จ
หนังสือ Loading...

image
"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก สุวรรณา บัวพันธ์
ผู้แต่ง
สุวรรณา บัวพันธ์
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)สำนักงานภาค 2548
เลขเรียก
307.33 ส ด
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
ผู้แต่ง
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียก
387.1 ก151ผ,HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ .
ผู้แต่ง
รณรงค์ กระจ่างยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
เลขเรียก
TH439 ร125ผ 2552,343.07869 ผ111
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ฝรั่ง" ที่คนไทยต้องรู้จัก (ต่อไป) / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
ผู้แต่ง
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียก
306.094 ส264ฝ 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"พอเพียง" ความลับความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์.
ผู้แต่ง
ภัทระ ฉลาดแพทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮ้ปปี้บุ๊ค, 2555.
เลขเรียก
330.9593 ภ363พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"ฟัง" ชาวนาบ้าง!! / ยรรยง พวงราช.
ผู้แต่ง
ยรรยง พวงราช.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2557.
เลขเรียก
305.555 ย143ฟ 2557
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
"มัจฉานุ" พลังท้องถิ่นบ้านควน : ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
เลขเรียก
307.1409593 อ745ม
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
"รู้เก็บ รู้ใช้" : 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / องอาจ จิระอร .
ผู้แต่ง
องอาจ จิระอร,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียก
332.0415 อ111ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "แนวภูมิกิ่งไม้" / โดย ดรุณา พ่วงพิศ.
ผู้แต่ง
ดรุณา พ่วงพิศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542.
เลขเรียก
371.103 ด134ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"หนองแม่นา"...ถิ่นสมรภูมิรบ...ท่องเที่ยวโดยชุมชนคนป่า สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
ผู้แต่ง
สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ วนิดา เพรส 2548.
เลขเรียก
307.33 ส ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles