พบ: 297  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
น้ำนมควายดิบ = Raw buffalo milk / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2564.
เลขเรียก
SF213 ส692ก 2564
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การชันสูตรโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก = Diagnosis of avian infectious bronchitis / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2562.
เลขเรียก
SF515.5 ส691ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข = Good husbandry practices for kennel / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SF427.4 ส691ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เกมและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สนองต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ / สายพิณ นาประจุล.
ผู้แต่ง
สายพิณ นาประจุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
028.9 ส655ก 2548
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 1 : การผลิตน้ำยางสด = Good aquacultural practices for para rubber Part 1 : field latex production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษต...
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB291.H4 ส691ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การปฏิบัติกทางการเกษตรที่ดีสำหรับเห็ดกระดุม = Good agricultural practices for button mushroom / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB353 ส691ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 5 : เปลือกและเนื้อไม้ = Dried herbs part 5 : barks and woods / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB354.8 ส691ป 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แนวปฏิบติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ = Good agricultural practices for forage seed production / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต...
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2563.
เลขเรียก
SF95 ส692ก 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เรื่องจริงที่อยากบอกก่อนตาย / ภัคทีฆวิณหุ์.
ผู้แต่ง
ภัคทีฆวิณหุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
128.5 ภ311ร 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
แอปเปิล = Apple / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
SB354.8 ส691อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เกลือทะเลธรรมชาติ = Natural sea salt / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
Q121 ส692ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) / ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์.
ผู้แต่ง
ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
658 อ463ค 2563
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
How to Living Dead Zombie : คู่มือซอมบี้ / ธวัชชัย A คิดอ่าน.
ผู้แต่ง
ธวัชชัย A คิดอ่าน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
133.42 ธ394ฮ ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
สุดยอดเพชรน้ำเอกในคัมภีร์โหราศาสตร์ / เกสร์กาญจน์ จิตรโสภี.
ผู้แต่ง
เกสร์กาญจน์ จิตรโสภี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ:
เลขเรียก
133.53 ก821ส 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด สำหรับมหาชน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Chiang mai university massive open online courses: CMUMOOC / จาริตา ประทีปะเสน.
ผู้แต่ง
จาริตา ประทีปะเสน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
LB1028.3 จ317ก 2565
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles