พบ: 174  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง Lifestorming / Alan Weiss and Marhall Coldsmith ; ชัชวนันท์ สันธิเดช แปล.
ผู้แต่ง
ไวสส์, อลัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BF637.S8 ว987ส 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง อัตราการใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 และ 14-14-21 ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตแตงกวาพันธุ์นอร์ทเทิร์นซี Effect of 15-15-15 and 14-14-21 fertilizer quantity on growth and yi...
ผู้แต่ง
อนุวัฒน์ มลัยทอง.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6382 อ อ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : สี่กรณีศึกษาเปรียบเทียบนโยบายของไทยต่อสิงคโปร์ / สุรพงษ์ ชัยนาม.
ผู้แต่ง
สุรพงษ์ ชัยนาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
327.59305957 ส852น 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล.
ผู้แต่ง
สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BF128 ส722จ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง ผลของต้นตอมะเขือ 3 ชนิดที่มีต่อผลผลิตมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองเบอร์2 Three kinds of Solanum sp. rootstock effect on yield of tomato variety native NO.2 นพกร อัวคนซื่อ.
ผู้แต่ง
นพกร อัวคนซื่อ.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6366 น ผ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ชีวะทบทวน = Biology review / นภัทร ปราบมีชัย.
ผู้แต่ง
นภัทร ปราบมีชัย.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี :
เลขเรียก
QH308.2 น195ช 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี เรื่อง การใช้จุลินทรีย์จาวปลวกร่วมกับดินผสมที่มีผลต่อผลผลิตของบวบเหลี่ยมที่ปลูกในภาชนะ Effect of termites plup microbial with soil mixtures on yield of angled gourd in contai...
ผู้แต่ง
ธารทิพย์ ขำหรุ่น.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก
เลขเรียก
6365 ธ ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล ฉบับรวบรัดพร้อมเทคนิคปฏิบัติการ / พจนพร ไกรดิษฐ์, วรมย์ญลิน ทิพย์มณี และเยาวภา สุขพรมา.
ผู้แต่ง
พจนพร ไกรดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
QH581.2 ซ534 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles