มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง. ภาคที่ 1 ข้อบังคับสำหรับสิ่งปลูกสร้างทั่วไป / คณะกรรมการมาตรฐานป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสิ่งปลูกสร้าง

 

ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2546
รูปเล่ม 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)
หัวเรื่อง
 
ประเภททรัพยากร Book
Item Card Marc Holding Marc Holding