Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (KM) ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากความต้องการของผู้ใช้บริการ : รายงานวิจัย/ น้ำฝน อุ่นฤทธิ์, ธีระชัย สุขสด.
ผู้แต่ง
น้ำฝน อุ่นฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
วจ น525ก 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
หนังสือ Loading...

image
ซ่อมสวนให้สวย = Garden Maintenance / วรวิทย์ อังสุหัสต์.
ผู้แต่ง
วรวิทย์ อังสุหัสต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2555.
เลขเรียก
712.6 ว181ซ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles