Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การกำจัดบีโอดีและของแข็งแขวนลอยน้ำเสียโรงอาหารแช่เเข็งโดยระบบยูเอเอสบี = BOD and SS removal of frozen foods industrial wastewater by UASB system / คณาวิทย์ ธรรมขันแข็ง.
ผู้แต่ง
คณาวิทย์ ธรรมขันแข็ง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
ร ค128ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน = The development of sunflower seed huller machine / กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์ และ ภานุพงศ์ หงษ์หิน.
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก674ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแผงรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบชนิดเทอร์โมไซฟ่อนโดยใช้คลื่นเสียง = The development of flat-plate thermosyphon solar collector by sound wave / ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ และ อดิศร เดชะ.
ผู้แต่ง
ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ภ366ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้านหน้าสำหรับรถสูตรนักศึกษา = Analysis of strength to front bulkhead for student formula / รัฐภูมิ อินประมูล, อาทิตย์ นามวงศ์พรหม.
ผู้แต่ง
รัฐภูมิ อินประมูล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ร356ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและติดตั้งห้องชะลอการเจริญเติบโตของดอกลิลลี่และกุหลาบโดยการควบคุมอุณหภูมิห้อง = Room design and installation to slow the growth of lilys and rose by controling room temperature / ชาตินคร หน่อ...
ผู้แต่ง
ชาตินคร หน่อชาย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ช519ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาหม้อต้มกลั่นเอทานอล = Design and development of ethanol pot still / คณาธิป สมนึก และ ชัยวุฒิ เทือกท้าวพรม.
ผู้แต่ง
คณาธิป สมนึก.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ค127ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างแบบจำลองของการถ่วงดุล = Design and construction of balancing model / ปฏิญญา อ่อนมา และ อรรถกร จันทร์สว่าง.
ผู้แต่ง
ปฏิญญา อ่อนมา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ป135ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ศึกษามิติของห้องอากาศต่อัตราการไหลและความสูงน้ำของเครื่องสูบน้ำพลังน้ำ = A study dimension of air chamber on flow rate and head of hydraulic ram pump / เกียรติพงศ์ มะนาว, ธนันท์ ทองเถาว์.
ผู้แต่ง
เกียรติพงศ์ มะนาว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก854ศ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ออกแบบและสร้างรถบั๊กกี้ = Design and construction for the buggy car / ชำนาญวิช สุขเวช, ภวัต รัตนวิชัย และ วิศวกร คณะ.
ผู้แต่ง
ชำนาญวิช สุขเวช.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ช533อ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบถังทำงานโดยคลุกเคล้าและหมุนเวียนเมล็ดสำหรับเกษตรกรรายย่อย= Design and construction of paddy bin dryer operated by mixed flow and circulation for the small f...
ผู้แต่ง
จักราวุฒิ จอมเม็ด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร จ233อ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เครื่องตีเกลียวเชือกป่าน = Ramie rope twisting machine / สุริยา ตาคำ และ เอกรินทร์ บุตรฟองเย็น.
ผู้แต่ง
สุริยา ตาคำ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร .ส866ค 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เครื่องร่อนมูลไส้เดือนดิน = Vermicompost winnow machine / เชาวลิต สกัด และ สุพจน์ พะสุ.
ผู้แต่ง
เชาวลิต สกัด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ช741ค 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เครื่องส่งข้อความสั้นเพื่อเตือนการขโมยรถ = Car stealing alert sms unit / ธีรพงษ์ อนุพงค์, นคร ดวงแสง.
ผู้แต่ง
ธีรพงษ์ อนุพงค์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ธ631ค 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เครื่องอบแห้งมันฝรั่งแผ่นโดยใช้เตาแก๊สแบบอินฟราเรด = Potato chip dryer using an infrared gas burner / นัฐวุฒิ ปันมาเรือน, ประพันธ์ ปินตาเป็ง และ ศรัณยู กันทะวัง.
ผู้แต่ง
นัฐวุฒิ ปันมาเรือน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร น392ค 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
แท่นยกไฮดรอลิกส์ สำหรับรถจักรยานยนต์ = Hydraulics platform lift for motorcycle / จรัสพงษ์ ทิพนี และ ตะวัน แสนเสมอ.
ผู้แต่ง
จรัสพงษ์ ทิพนี.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร จ159ท 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles