Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การกำจัดบีโอดีและของแข็งแขวนลอยน้ำเสียโรงอาหารแช่เเข็งโดยระบบยูเอเอสบี = BOD and SS removal of frozen foods industrial wastewater by UASB system / คณาวิทย์ ธรรมขันแข็ง.
ผู้แต่ง
คณาวิทย์ ธรรมขันแข็ง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก
ร ค128ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การประยุกต์ใช้วัสดุบัลกิ้งเอเจนท์จากดินเหนียวสำหรับการหมักปุ๋ยแบบกึ่งกะ = The application of bulking agent from clay residue for fed batch composting / ณัฐกานต์ สุรกาย.
ผู้แต่ง
ณัฐกานต์ สุรกาย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2554.
เลขเรียก
ร ณ322ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน = The development of sunflower seed huller machine / กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์ และ ภานุพงศ์ หงษ์หิน.
ผู้แต่ง
กิตติพงษ์ ดวงมณีรัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก674ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแผงรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบชนิดเทอร์โมไซฟ่อนโดยใช้คลื่นเสียง = The development of flat-plate thermosyphon solar collector by sound wave / ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์ และ อดิศร เดชะ.
ผู้แต่ง
ภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ภ366ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนด้านหน้าสำหรับรถสูตรนักศึกษา = Analysis of strength to front bulkhead for student formula / รัฐภูมิ อินประมูล, อาทิตย์ นามวงศ์พรหม.
ผู้แต่ง
รัฐภูมิ อินประมูล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ร356ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็ก = The study of gasohol use in small gasoline engine / ธวัชชัย ทานวล.
ผู้แต่ง
ธวัชชัย ทานวล.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2554.
เลขเรียก
ร ธ395ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและติดตั้งห้องชะลอการเจริญเติบโตของดอกลิลลี่และกุหลาบโดยการควบคุมอุณหภูมิห้อง = Room design and installation to slow the growth of lilys and rose by controling room temperature / ชาตินคร หน่อ...
ผู้แต่ง
ชาตินคร หน่อชาย.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ช519ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและพัฒนาหม้อต้มกลั่นเอทานอล = Design and development of ethanol pot still / คณาธิป สมนึก และ ชัยวุฒิ เทือกท้าวพรม.
ผู้แต่ง
คณาธิป สมนึก.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ค127ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างแบบจำลองของการถ่วงดุล = Design and construction of balancing model / ปฏิญญา อ่อนมา และ อรรถกร จันทร์สว่าง.
ผู้แต่ง
ปฏิญญา อ่อนมา.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ป135ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบและสร้างไซโลเก็บเมล็ดข้าวเปลือก = Design and construction for paddy silo / วัชรพงศ์ ไทโภคิน และ เอกพล นามคำ.
ผู้แต่ง
วัชรพงศ์ ไทโภคิน.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2554.
เลขเรียก
ร ว378ก 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ศึกษามิติของห้องอากาศต่อัตราการไหลและความสูงน้ำของเครื่องสูบน้ำพลังน้ำ = A study dimension of air chamber on flow rate and head of hydraulic ram pump / เกียรติพงศ์ มะนาว, ธนันท์ ทองเถาว์.
ผู้แต่ง
เกียรติพงศ์ มะนาว.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ก854ศ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ศึกษาสมรรถนะและผลกระทบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กโดยใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้ว = Study performance effect of small diesel engineusing transformer oil / ปรมัตถ์ สุขแสวง.
ผู้แต่ง
ปรมัตถ์ สุขแสวง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ; 2554.
เลขเรียก
ร ป167ศ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ออกแบบและสร้างรถบั๊กกี้ = Design and construction for the buggy car / ชำนาญวิช สุขเวช, ภวัต รัตนวิชัย และ วิศวกร คณะ.
ผู้แต่ง
ชำนาญวิช สุขเวช.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร ช533อ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
ออกแบบและสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบถังทำงานโดยคลุกเคล้าและหมุนเวียนเมล็ดสำหรับเกษตรกรรายย่อย= Design and construction of paddy bin dryer operated by mixed flow and circulation for the small f...
ผู้แต่ง
จักราวุฒิ จอมเม็ด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร จ233อ 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

image
เครื่องตีเกลียวเชือกป่าน = Ramie rope twisting machine / สุริยา ตาคำ และ เอกรินทร์ บุตรฟองเย็น.
ผู้แต่ง
สุริยา ตาคำ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
ร .ส866ค 2554
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles