Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/ วรัทยา สุภารัตน์.
ผู้แต่ง
วรัทยา สุภารัตน์.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB1027.25 ว43ท,378.1989 ว294ท
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการลาศึกษาต่อภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / รัญชนา นำอิน.
ผู้แต่ง
รัญชนา นำอิน.
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ; 2552.
เลขเรียก
LB2843.L4 ร62ป,001.422 ร ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles