Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กาเลหม่านไต / ของ บรรจบ พันธุเมธา.
Author
บรรจบ พันธุเมธา.
Published
กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2526.
Call Number
DS485.A84 บ44ก,495.9 น-ก 2526
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
ประเพณีไทยรามัญในจังหวัดสมุทรสาคร / กนกอร เหลืองขมิ้น ...[และคนอื่น ๆ] .
Published
[กรุงเทพฯ] : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
Call Number
DS570.M6 ป332
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม / กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย รวบรวมและเรียบเรียง .
Author
กรุณา กุศลาสัย.
Published
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2543.
Call Number
DS423 .ก17ภ 2543
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
รอบรู้ประเพณีจีน / วิภา จริยะเตชะ ผู้แปล.
Author
จริยะเตชะ.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [253-].
Call Number
DS721 ร187
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
ลุงเล่าขานตำนานเมืองสิงห์ / น้ำอ้อย แสงงาม ... [และคนอื่นๆ] .
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
Call Number
DS589.ก422 ล621,อ ป ก ล
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
เสียงสะอื้นครั้งสุดท้าย / เนาวรัตน์ ธีระกุลพิสุทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ] .
Published
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2539.
Call Number
DS570.S44 ส948,อ ป น ส
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles