Search again

Found: 122  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
เก่งศัพท์จีน 3,000 คำใน 30 วัน / นภัทร อภิรักษ์เสนา.
Author
นภัทร อภิรักษ์เสนา.
Published
กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2559.
Call Number
495.181 น194ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
เก่งสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์.
Author
ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559.
Call Number
PE1131 ภ432ก 2559,428.24 ภ432ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
เก่งอังกฤษด้วยประโยคสุดเจ๋ง / ฮามยองอก ; สุชาดา เลิศประไพ, จิตรอับษร โกกิลกนิษฐ,
Author
ฮา, มยองอก.
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
Call Number
428.24 ฮ273ก 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
เคล็ดลับพิชิตภาษาไทย ข้อสอบแบบไหนก็เอาอยู่ / ครูพี่ออม และทีมงาน.
Author
ครูพี่ออม.
Published
กรุงเทพฯ : I Love Cu, 2559.
Call Number
495.918 ค574ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
เจาะลึกคำศัพท์ HSK ระบบใหม่ (ระดับ 1-6) / เหยิน จิ่งเหวิน.
Author
เหยิน, จิ่งเหวิน.
Published
นนทบุรี : สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,, 2559.
Call Number
495.1 ห723จ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
เรียนภาษาอังกฤษในไทยทำไงให้ใครๆ คิดว่าคุณจบนอก / ธีรเจต บุญพยุง.
Author
ธีรเจต บุญพยุง.
Published
กรุงเทพฯ : ที.เอ็น.พี, 2559.
Call Number
428 ธ621ร 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น ฉบับการ์ตูน / ดวงพร แซ่ตั้ง.
Author
ดวงพร แซ่ตั้ง.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2559.
Call Number
495.18249591 ด172ร 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image

image
เรียนลัดเกาหลี / ฮันกึมซอง.
Author
ฮัน, กึมซอง.
Published
นครราชสีมา : กู๊ดอินเตอร์บุ๊ค, 2559.
Call Number
495.7 ฮ234ร 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
เอกสารตำรา การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ในเนื้อหาวัฒนธรรมไทย / บุษราคัม อินทสุก.
Author
บุษราคัม อินทสุก.
Published
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559.
Call Number
418.2 บ678อ 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
แปลญี่ปุ่น-ไทย เบื้องต้น / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
Author
สมเกียรติ เชวงกิจวณิช.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
Call Number
495.6 ส232ป 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
โคตร idioms / อาจารย์เอก.
Author
อาจารย์เอก.
Published
กรุงเทพฯ : Double Days, 2559.
Call Number
PE1460 อ599ค 2559,428.249591 อ599ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด

image
ไทยให้ฝรั่ง = Thai to you / อันดเรอัส ซ็อทเท็นโลฮะ.
Author
ช็อทเท็นโลฮะ, อันดเรอัส.
Published
กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2559.
Call Number
428 ช194ท 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
ไวยากรณ์จีนกลาง ว่าด้วยคำและประโยค / นพพิชญ์ ประหวั่น.
Author
นพพิชญ์ ประหวั่น.
Published
กรุงเทพฯ : Feel good, 2559.
Call Number
495.15 น177ว 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
ไวยากรณ์จีนระดับต้น / เมชฌ สอดส่งกฤษ.
Author
เมชฌ สอดส่งกฤษ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น), 2559.
Call Number
495.15 ม714ว 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles