Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจำวัน / AJALT Association for Japanese - Language Teaching ; ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ, แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2562.
เลขเรียก
495.611 ห525 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
English writing ฉบับสมบูรณ์ / ฐนิสา ชุมพล.
ผู้แต่ง
ฐนิสา ชุมพล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พราว, 2562.
เลขเรียก
421 ฐ122 2562,PE1421 ฐ122 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
TOEIC complete guidebook / เพ็ญใจ สินเสมอสุข ; นิกข์นิภา สหัสโยธิน, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
เพ็ญใจ สินเสมอสุข.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2562.
เลขเรียก
420.76 พ886 2562,PE1128 พ886 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอมและลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ พร้อม ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม / จิตร ภูมิศักดิ์.
ผู้แต่ง
จิตร ภูมิศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ , 2562.
เลขเรียก
495.912 จ433ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด = HBR guide to better business writing / Bryan A. Garner ; คมกฤช จองบุญวัฒนา, ผู้แปลและเรียบเรียง.
ผู้แต่ง
การ์เนอร์, เอ ไบรอัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2562.
เลขเรียก
421 ก459ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน ฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายวิชาการแมนดาริน.
ผู้แต่ง
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน เอดูเคชั่น
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2562.
เลขเรียก
495.182495911 ค695 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือขั้นเทพ อักษรจีน ตัวเต็ม-ตัวย่อ สบายๆ ไม่ยาก / เรียบเรียงโดย ทนงศักดิ์ เกียรติยศนุสรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรีนไลฟ์พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2562.
เลขเรียก
495.1 ค695 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือภาษาเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดตาก = A handbook of dialects among ethnic groups in Tak province / สุวิชาน พัฒนาไพวัลย์, สงกรานต์ หทัยภัสสร, นฤมล แดนพงพี.
ผู้แต่ง
สุวิชาน พัฒนาไพวัลย์.
สำนักพิมพ์
ตาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 2562.
เลขเรียก
495.917 ส879ค 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ฟัง พูด อ่าน เรียน 5 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น / สาธิต กิติธัชกุล.
ผู้แต่ง
สาธิต กิติธัชกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 26 ซม.
เลขเรียก
495.913998 ส642ฟ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
รวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
ผู้แต่ง
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดาริน เอดูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก
495.1 ร155 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
อรรถศาสตร์ปริชานเบื้องต้น / นันทนา วงษ์ไทย.
ผู้แต่ง
นันทนา วงษ์ไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : เวิร์ค ออล พริ๊นท์, 2562.
เลขเรียก
401.43 น115อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
อ่อนอังกฤษก็สอบติดมหาวิทยาลัยได้ /.
ผู้แต่ง
วศิน โพธิ์งาม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562.
เลขเรียก
428.24 ค357อ 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
เกร็ดวิชาแปล = Tips of translation / สถาพร ฉันท์ประสูตร (ครูหนอนฯ).
ผู้แต่ง
สถาพร ฉันท์ประสูตร.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562.
เลขเรียก
428.02 ส182ก 2562,PE1498 ส182ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
เก่งจีน เล่มเดียวจบ / ชิตวร วราศิริพงศ์.
ผู้แต่ง
ชิตวร วราศิริพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2562.
เลขเรียก
495.181 ช558ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
เก่งศัพท์และสนทนาภาษาจีน / กรุณา แอนน์ ตามี.
ผู้แต่ง
กรุณา แอนน์ ตามี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : DPlus, 2562.
เลขเรียก
495.182 ก268ก 2562
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles