Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Daily Japanese สนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันแบบทันท่วงที / วิลาศิณี คู่ปัถพี.
ผู้แต่ง
วิลาศิณี คู่ปัถพี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560.
เลขเรียก
PL524 ว721ด 2560,495.683495911 ว721ด 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
Grammar หน้าด้าน / เฑียร ธรรมดา.
ผู้แต่ง
เฑียร ธรรมดา. 2555.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์, 2555.
เลขเรียก
PE1112 ฑ711ก 2555,428.1 ฑ711 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การแปลให้เก่ง : คู่มือนักแปลมืออาชีพ / ผ่องศรี ลือพร้อมชัย(วิชรวิชญ์).
ผู้แต่ง
ผ่องศรี ลือพร้อมชัย (วิชรวิชญ์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก
PN241 ผ227ก 2559,418.02 ผ227ก 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
PL4158 .ก64 2545,495.918 ธ361ก 2545
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
คู่มือพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษปริญญาโททั่วประเทศและข้อสอบ TOEFL / เศรษฐวิทย์.
ผู้แต่ง
เศรษฐวิทย์.2555.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2555.
เลขเรียก
PE1128 ศ866ค 2555,428.24076 ศ578ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเตรียมสอบ TOEFL / โรเบอร์ตา จี สเตนเบิร์ก; ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
สเตนเบิร์ก, โรเบอร์ตา จี.2555.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิสคิต , 2555.
เลขเรียก
PE1128 ส174ค 2555,428.24076 ส174ค 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา จอมทอง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว Japanese edition / วิลาศิณี คู่ปัถพี.
ผู้แต่ง
วิลาศิณี คู่ปัถพี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2560.
เลขเรียก
PL539 ว721จ 2560,495.683495911 ว721จ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ท่องคำศัพท์วันละ 10 คำ จำวันละ 1 รูปประโยคเก่งสนทนาภาษาญี่ปุ่น / YAMACHAN ; จารุณี จันทร์ลอยนภา, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
Yamachan.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2561.
เลขเรียก
PL539 ย247ท 2561,495.65 ย247ท 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ประโยคสำนวนสุภาพภาษาญี่ปุ่น / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ผู้แต่ง
นพพิชญ์ ประหวั่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2560.
เลขเรียก
PL524 น166ป 2560,495.68249591 น166ป 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมจีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
ผู้แต่ง
เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2550.
เลขเรียก
อ PL1459.T5 ธ84พ 2550,495.139591 ธ813พ 2550
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
พิชิต TOEIC ด้วยเทคนิคง่ายๆ (ฉบับเรียนด้วยตนเอง) / นเรศ สุรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอส.เพรส, 2552.
เลขเรียก
PE1128 .น84พ 2552,420.76 น266พ 2552
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
พิชิตอังกฤษ ก.พ. (ป.ตรี-โท) / นเรศ สุรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2560.
เลขเรียก
PE1130.T5 น266พ 2560,428.24076 น266พ 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับกลาง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดารินเอดูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
PL1103 พ647 2561,495.1 พ647 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
พินิจภาษาเล่ม 2 / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
พินิจภาษาเล่ม 3 / นววรรณ พันธุเมธา.
ผู้แต่ง
นววรรณ พันธุเมธา.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
PL4158 .น352,495.918 น352พ 2539
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles