Search again

Found: 566  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Essential TOEIC and TOEFL Vocabulary / นารีรัตน์ บุญช่วย.
Published
กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2556.
Call Number
425 น488อ 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Facebook หนังสือเล่มนี้มีแต่หน้าล้วนๆ / โรสรินทร์ พุมฤทธื์.
Published
กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2557.
Call Number
495.917 ร887ฟ 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Fast-Track TOEIC Grammar / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2552.
Call Number
425 ส779ฟ 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Fast-Track TOEIC Vocabulary (with MP3 cd) / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2554.
Call Number
425 ส779ฟ 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Foundation of English Grammar / โชติกา ธนกุล.
Published
กรุงเทพฯ : บุ๊คไดมอนด์, 2553.
Call Number
425 ช823ฟ 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Good at English เก่งภาษาอังกฤษในเล่มเดียว / ชาญชัย บุญเฮ้า.
Published
กรุงเทพฯ : B.E.C.,
Call Number
425 ช485ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Good English เก่งอังกฤษเรื่องหมูๆ / ศศิเนตร จีระวัฒนา.
Published
นนทบุรี : โนวเลดจ์ เมกเกอร์, 2556.
Call Number
425 ศ183ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Grammar 3 มิติ / อลิษา โอฬารรัตน์มณี, บรรณาธิการ.
Published
ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป, 2556.
Call Number
425 อ173ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Grammar and Writing: Reference and Practice for Intermediate Students / อบรม สินภิบาล.
Published
กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น, 2551.
Call Number
425 อ246ก 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Grammar Tests / สุทิน พูลสวัสดิ์.
Published
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2556.
Call Number
425 ส779ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Grammar ไม่น่าเบื่อ / พจนีย์ เมืองศิลปศาสตร์.
Published
กรุงเทพฯ : พราว, 2556.
Call Number
425 พ176ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Grammar ไม่น่าเบื่อ 2 ฉบับ Advanced ขั้นเทพ / อภิญญา ธโนปจัย.
Published
กรุงเทพฯ : พราว, 2556.
Call Number
425 อ253ก 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Gramtoon Grammar 1 ฉบับการ์ตูน / คิม, ยองฮุน.
Published
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2556.
Call Number
425 ค451G 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Hello AEC เกาหลี : คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวเกาหลี / อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
Call Number
495.7 อ858ฮ 2556
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
Learning and Understanding เรียนภาษาอังกฤษจากเรื่องชวนสงสัย / ศิรณา เภาเอี่ยม.
Published
กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2554.
Call Number
425 ศ374ล 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles