Search again

พบ: 49  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับกลาง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แมนดารินเอดูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
PL1103 พ647 2561,495.1 พ647 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
พูดอังกฤษง่ายๆ ได้ทั้งวัน = English conversation from AM to PM / Seon Y. Baek ; ปิยะดา น้อยผา, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
แพก, ซอนยอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561.
เลขเรียก
428.24 พ954พ 2561,PE1131 พ954พ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาพาก้าวไกล / ชลดา.
ผู้แต่ง
ชลดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Big idea, 2561.
เลขเรียก
PE1131 ช221ภ 2561,420 ช221ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ / ทิพากร เทพสุริวงศ์.
ผู้แต่ง
ทิพากร เทพสุริวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซี แอนด์ เอ็น บุ๊ค, 2561.
เลขเรียก
PE1131 ท485ภ 2561,428.24 ท485ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ภาษาอังกฤษเพื่อท่องเที่ยว & บันเทิง = English learning series : travel & entertainment / Live ABC ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ผู้แต่ง
ไลฟ์เอบีซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561.
เลขเรียก
428.249591 ล988ภ 2561,PE1116.T68 ล988ภ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ดอยสะเก็ด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ระบบหน่วยคำภาษาอังกฤษ = English morphology / บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
ผู้แต่ง
บูลย์จีรา ชิรเวทย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
PE1171 บ769ร 2561,425.9 บ769ร 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์จีน 6,000 คำ ไม่รู้...ไม่ได้ / ทีมวิชาการ Life Balance.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2561.
เลขเรียก
PL1423 ศ337 2561,495.181 ศ337 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์มัคคุเทศก์ (ไทย-อังกฤษ) : หมวดศิลปะและวัฒนธรรมไทย / ต่อพงศ์ แจ่มทวี.
ผู้แต่ง
ต่อพงศ์ แจ่มทวี.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PE1131 ต237ศ 2561,428.1 ต237ศ 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์โทอิคออกสอบบ่อย 4,000 คำ / ทีมวิชาการ Life Balance.
ผู้แต่ง
ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Life Balance, 2561.
เลขเรียก
428.1 ศ337 2561,PE1128 ศ337 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ศาสตร์แห่งภาษา / พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, วิภาส โพธิแพทย์ และคเชนทร์ ตัญศิริ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
คเชนทร์ ตัญศิริ,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียก
495.9107 ศ371 2561,PL121 ศ371 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
สนทนา 3 ภาษาไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยว / พัชวิภา ฉายสุวรรณ์, นันทนา โอซาว่า.
ผู้แต่ง
พัชวิภา ฉายสุวรรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2561.
เลขเรียก
PE1131 พ524ส 2561,495.68 พ524ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
สนุก ศัพท์จีนกลาง สำหรับผู้เริ่มต้น / จิงซิน.
ผู้แต่ง
จิงซิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2561.
เลขเรียก
PL1423 จ389ส 2561,495.181 จ389ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
สนุกสนทนาภาษาญี่ปุ่น = ทะโนะชี นิฮงโกะ / อินทิรา สุวรรณ์วงศ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา สุวรรณ์วงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Book Caff, 2561.
เลขเรียก
PL539 อ745ส 2561,495.68249591 อ745ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
สรุป Grammar TOEFL / นเรศ สุรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี. เอส. เพรส, 2561.
เลขเรียก
425 น266ส,PE1128 น266ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
สรุป Grammar TOEIC / นเรศ สุรสิทธิ์.
ผู้แต่ง
นเรศ สุรสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พี. เอส. เพรส, 2561.
เลขเรียก
PE1128 น266ส 2561,425 น266ส 2561
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles