Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
100 ชนิดปลาสวยงามของไทย / สุจินต์ หนูขวัญ.
ผู้แต่ง
สุจินตื หนูขวัญ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพน : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ สวยงามและพรรณไม้น้ำ สำนักวิจัยและพัมนาประมงน้ำจืด กรมประมง , 2552.
เลขเรียก
SF 457 ส40ร
หนังสือ Loading...

image
9 ร้อยพันจงรักภักดี 9 จากอีเมลของ ยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
ผู้แต่ง
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินเตอร์แพค, 2560.
เลขเรียก
895.911 ย171ก 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
A Dictionary of Entomology / G Gordh.
ผู้แต่ง
G Gordh.
สำนักพิมพ์
London : CABI Publishing , 2001.
เลขเรียก
595.7 G A 2001
หนังสือ Loading...

image
Polaris สาวน้อยเจ้าศาสตรา เล่ม 3 / หงยวน, นามแฝง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2555.
เลขเรียก
นว ห172พ 2555
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
กลไกในการออกแบบวิศวกรรม เล่ม 2 / ธีรยุทธ สุวรรณประทีป.
เลขเรียก
620 ธ641ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.
ผู้แต่ง
ศุภชัย ยาวะประภาษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ, 2543.
เลขเรียก
TS155 ศ74 2543
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์งาน / สุภาพร พิศาลบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2542.
เลขเรียก
658.306 ส462ก 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน : หลักการพิจารณาเบื้องต้น / กิติ สินธุเสก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544,2557.
เลขเรียก
747 ก676ก 2544
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้จัการแผนกบริการในการปฏิบัติต่อลูกค้า / บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย.
ผู้แต่ง
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, [ม.ป.ป].
เลขเรียก
629.2 ต846ข
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 / สุดาดวง เรืองรุจิระ.
สำนักพิมพ์
2532.
เลขเรียก
510 ส442ค 2532
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
ความสุขกับการถ่ายภาพ = The joy of photography / บริษัทอีสท์แมน โกดัก ; ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดย ไพบูลย์ มุสิกโปดก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัทโกดัก (ประเทศไทย), [2525?].
เลขเรียก
TR148 ค5,770 พ-ค 2525
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
ความสุขกับการถ่ายภาพบุคคล = The joy of photographing / คณะผู้จัดทำ บริษัทอีสท์แมน โกดัก, บริษัท แอดดิสัน-เวสลีย์ ; ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดย ไพบูลย์ มุสิกโปดก.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) : บริษัท แอดดิสัน-เวสลีย์, 2527.
เลขเรียก
TR575 ค5,770 ค-ค 2527
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คิดให้เป็น--เดี๋ยวเห็นเอง / สิริวรุณ.
ผู้แต่ง
สิริวรุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2555.
เลขเรียก
BQ4570.L5 ส732 2555,294.3444 ส732ค2
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

image
คู่มือการเรียนวิชาเกษตร 1 : หลักพืชกรรม / ชัยมงคล สุวพานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บรรณกิจเทรดดิ้ง, 2515.
เลขเรียก
630.7 ช116ค 2515
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง
หนังสือ Loading...

image
คู่มือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน / พระคูรพรหมญาณวิกรม (บุญรอด ปญญาวโร).
ผู้แต่ง
พระครูพรหมญาณวิกรม
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2539.
เลขเรียก
294.3122 พ322ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles