Search again

พบ: 1,486  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
ผู้แต่ง
ขวัญชีวิน บัวแดง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
เลขเรียก
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
ผู้แต่ง
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
เลขเรียก
DS586 .อ1111,923.1593 อ477ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
1,500 ข้อสอบเข้ม ฟิสิกส์ ม.4-5-6 / อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
ผู้แต่ง
อวิรุทธิ์ วิเศษชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียก
530.15076 อ442ห 2560
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 ถาม - ตอบ 5 ส / นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
ผู้แต่ง
นิยม ดีสวัสดิ์มงคล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542.
เลขเรียก
HD70.J3 .น36,658.401 น641ร 2542
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีรับมือโรคหวัด = Health care for influenza / หลินอิงชิน, เหยียนจื้อเฉิง ; เรืองชัย รักศรีอักษร แปล.
ผู้แต่ง
หลิน, อิงชิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
RA776.95 ห171ส 2553,616.205 ห334ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.
ผู้แต่ง
ตู้หยวนป๋อ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2553.
เลขเรียก
RA777.6 ต661ห 2553,613.0434 ต661ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีหลับยากแก้ง่าย = Health care for insomnia / สวี่ซื่อเจี๋ย.
ผู้แต่ง
สวี่ซื่อเจี๋ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2553.
เลขเรียก
WL108 ส111ร 2553,616.8496 ส981ร 2553
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 คุณสมบัติหลักสู่ความสำเร็จระดับสูง / สุธี จินตนา แปล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไพลินสีน้ำเงิน, 2541.
เลขเรียก
BF637.S8 .ร54,158 ห159
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 ซองคำถาม เล่ม 2 / ประวิทย์ สุวณิชย์,บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2536.
เลขเรียก
AC159 ร192 2536,001 ป377ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน : ขยับข้าวของหนึ่งครั้งเปลี่ยนได้ทั้งชีวิต / คนโด มาริเอะ ; อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์, ผู้แปล.
ผู้แต่ง
คนโด, มาริเอะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559.
เลขเรียก
TX324 ค139 2559,747.98 ค139ห 2559
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
12 เส้นทางท่องเที่ยว ธรรมะรักษาใจ / รณยุทธ์ จิตรดอน.
ผู้แต่ง
รณยุทธ์ จิตรดอน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ประชุมช่าง, 2556.
เลขเรียก
294.3657 ร125 2556
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
120 ปี บพิตรพิมุข / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียก
ส.ร. 378.593 ม226ร,LG395.T5 ท592ร
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
หนังสือ Loading...

image
200 TOP ฮิต เที่ยวทั่วไทย / กองบรรณาธิการหนังสือชุด นายรอบรู้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี , ม.ป.ป.
เลขเรียก
915.93 ส473
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

image
23 เรื่องน่ารู้อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ, เครน, โซ่ลำเลียง, กระพ้อลำเลียง, กำจัดฝุ่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์อี, 2546.
เลขเรียก
TS180.6 ย318 2546,621.86 อ911ข 2546,621.86 ข181
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน
หนังสือ Loading...

image
3 มิติ : ทัศนะทางศิลปะและศิลปศึกษา / พีระพงษ์ กุลพิศาล, นิพนธ์ ทวีกาญจน์, ทวีเกียรติ ไชยยงยศ.
ผู้แต่ง
พีระพงษ์ กุลพิศาล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2533.
เลขเรียก
N7443.8.ท9 พ64,ส.ร. 701.18 พ798ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles