Search again

Found: 25  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ก่อกองทราย / ไพฑูรย์ ธัญญา.
Author
ไพฑูรย์ ธัญญา.
Published
ปทุมธานี : นาคร, 2554.
Call Number
น ธ113ก 2554,รส พ975ก 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
ข้าวจี่กับเบอร์เกอร์ : ชีวิตลำเค็ญของลูกเมืองเหนือ / ผ่องศรี สมศรี.
Author
ผ่องศรี สมศรี.
Published
กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2544.
Call Number
รส ผ227ข 2544
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ครีเอทีฟไล่ควาย / กิตติกร อนุเธียร.
Author
กิตติกร อนุเธียร.
Published
กรุงเทพฯ : พา-ซ่า, 2548.
Call Number
รส .ก34ค 2548
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ความรักรสอุมามิ / พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
Author
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑโฒ).
Published
กรุงเทพฯ : ทันโลกทันธรรม, 2559.
Call Number
รส พ322ค 2559
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
คุยนอกสนาม / สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Author
สรยุทธ สุทัศนะจินดา.
Published
กรุงเทพฯ : แพรว, 2548.
Call Number
070.43 ส328ค,รส ส328ค 2548
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
ฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ : รวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต / [บรรณาธิการ ประภัสสร เสวิกุล ; ภาพประกอบ ศักดา วิมลจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557.
Call Number
รส ฉ251 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ชีวิต...รสแซบ / วิทยา นาควัชระ.
Author
วิทยา นาควัชระ.
Published
กรุงเทพฯ : [2547].
Call Number
รส ว582ช 2547
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ซอยเดียวกัน / วาณิช จรุงกิจอนันต์.
Author
วาณิช จรุงกิจอนันต์.
Published
กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น (1991), 2553.
Call Number
รส ว457ซ 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ดรีมส์โปรเจกต์ = Dreams Project / ภาวดี วิเชียรรัตน์ ; นิธิวดี สนิทชาติ, แปล .
Author
ภาวดี วิเชียรรัตน์.
Published
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2545.
Call Number
รส ภ464ด 2545
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
นางฟ้าหรือขึ้ข้าบนเครื่องบิน / พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว.
Author
พิชญา ฟ้ากระจ่างดาว.
Published
กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, [ม.ป.ป.].
Call Number
รส พ639น
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
บ้านสีขาว / พิษณุ ศุภ.
Author
พิษณุ ศุภนิมิตร.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2538.
Call Number
รส พ764บ 2541
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ปรารถนาแห่งแสงจันทร์ / เงาจันทร์.
Author
เงาจันทร์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2550.
Call Number
รส ง822ป 2550
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
ปั้นขี้ให้เป็นครีเอทีฟ / กิตติกร อนุเธียร.
Author
กิตติกร อนุเธียร.
Published
กรุงเทพฯ : อนิศ อติกานต์, [2547].
Call Number
รส ก671ป
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
รวมเรื่องสั้นเลือกสรรชุด อัญมณีแห่งชีวิต / [อัญชัน].
Author
อัญชัน.
Published
กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2551.
Call Number
รส อ526ร 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
สงครามและความรัก / ประชาคม ลุนาชัย.
Author
ประชาคม ลุนาชัย.
Published
กรุงเทพฯ : เอโนเวล , 2553.
Call Number
รส ป234ส 2553,รส ป234ส 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles