Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพัฒนาแหล่งน้ำ / เรื่อง ปราโมทย์ ไม้กลัด, มนันยา ธนะภูมิ, อรทัย วัฒนชัย ; บรรณาธิการ ปราโมทย์ ไม้กลัด .
Author
ปราโมทย์ ไม้กลัด.
Published
[กรุงเทพฯ] : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2530.
Call Number
TC405 ป452
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
หนังสือจดหมายเหตฯ = The Bangkok recorder.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักราชเลขาธิการ, 2537.
Call Number
DS581.3 ห144 2537
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles