Search again

Found: 19,474  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"etc" in Japan อื่นๆอีกมากมายในญี่ปุ่น / เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
Author
เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
Published
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553
Call Number
915.204 น798อ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
Author
ขวัญชีวิน บัวแดง.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
Call Number
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ].
Author
อิสระ เจียวิริยบุญญา.
Published
กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562.
Call Number
615.321 อ764ก 2562
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
"การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" : สาระการประชุมสัมมนา ; วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบว...
Author
การประชุมเรื่อง "การนำ Benchmarking มาใช้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย : ประสบการณ์ของออสเตรเลีย" :
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
Call Number
ส.ร. 378.1 ก11ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
"คน" จุดตาย SMES / ไพศาล เตมีย์.
Author
ไพศาล เตมีย์.
Published
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
Call Number
658.3 พ996ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"คนเก่ง" สร้างได้ / Yoshida Tensei ; แปลโดย ชไมพร สุธรรมวงศ์ .
Author
เทนเซ, โยชิดะ.
Published
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551.
Call Number
658.3 ท590ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
"คุณ" ก็ทำได้ / ปริญญา ตันสกุล.
Author
ปริญญา ตันสกุล.
Published
กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2546.
Call Number
158.1 ป458ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
Author
โสภา ชานะมูล.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Call Number
959.3 ส655ช
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ตั๋วเมือง" : การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ .
Author
เกษม ศิริรัตน์พิริยะ.
Published
นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
Call Number
495.917 ก783ต
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ตายแล้วฟื้น" ภพสวรรค์ นรก และภพใต้บาดาล ตามตำนานพุทธศาสนา / ดามภ์ - เหม.
Author
ดามภ์ - เหม.
Published
กรุงเทพฯ : Feel good Publishing , 2552.
Call Number
133.5 ด411ต
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
Author
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call Number
HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547,387.1 ก151ผ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ .
Author
รณรงค์ กระจ่างยศ.
Published
กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
Call Number
TH439 ร125ผ 2552,343.07869 ผ111
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"พะซาช์อง" : ฟื้นวิถีชาติพันธุ์...ผ่านห้องเรียน / บรรณาธิการ เกศสุดา สิทธิสันติกุล .
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
Call Number
495.917 พ111
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles