Search again

Found: 1,895  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"etc." in Japan อื่น ๆ อีกมากมายในญี่ปุ่น / เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
Author
เนศ ปิยะอมรฤกษ์.
Published
กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2553.
Call Number
DS812 น796อ 2553
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
Author
ขวัญชีวิน บัวแดง.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
Call Number
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง.
Author
ขวัญชีวิน บัวแดง.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552.
Call Number
DS570.K37 ข262ก 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เจ็ดยอด

image
"พลังลาว" ชาวอีสานมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Author
สุจิตต์ วงษ์เทศ.
Published
กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
Call Number
DS588.N65 ส752พ,959.3 ส พ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 24 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร.
Author
วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
Published
กรุงเทพฯ : มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, 2551.
Call Number
DS570.6.N42 .ว63 2551
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
"สยาม" ในกระแสธารแห่งการเปลี่ยนแปลง : ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 / พรรณี บัวเล็ก.
Author
พรรณี บัวเล็ก.
Published
กรุงเทพฯ : พันธกิจ, 2541.
Call Number
DS582.5 .พ17 2541,959.3035 พ177ส 2541
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา พิษณุโลก

image
"สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า จุลจอม จักรเอย" / ธิดา สาระยา.
Author
ธิดา สาระยา.
Published
กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2540.
Call Number
DS582.54 .ธ34
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
"หนึ่งในโลก" จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ / อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ .
Author
อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์.
Published
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.
Call Number
DS586 .อ1111,923.1593 อ477ห
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
"อิตาลี" เล่มเดียวเที่ยวได้จริง :/ สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
Author
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ.
Published
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 2562.
Call Number
DG430.2 ส729อ 2562
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image

image
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาด โครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา / [จัดทำโดย คณะกรรมการอำนวยการจัดทำโครงการ เทิดพระเกียรติของวุฒิสภา] .
Published
[กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา], 2552.
Call Number
DS586 .ร517,923.1593 ร778
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
1 คืน 2 วัน 3,500 / We Love Travel.
Author
We Love Travel.
Published
กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2555.
Call Number
DS566.2 ว811ห 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
1,000.-เที่ยวกันมันทั้งวัน / We Love Travel.
Author
We Love Travel.
Published
กรุงเทพฯ : On Tour Book Publishing, 2555.
Call Number
DS566.2 ว811ห 2555
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
10 เมืองโรแมนติก / กาญจนา หงษ์ทอง.
Author
กาญจนา หงษ์ทอง.
Published
กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550.
Call Number
D907 ก427 2550
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่

image
10+2 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์แผ่นดินจีน 1 / ชาติ อภิศิริ.
Author
ชาติ อภิศิริ.
Published
กรุงเทพฯ : แซงกรี-ลา เพรส, 2554.
Call Number
DS712 .ช516ส 2554,915.1 ม137ส 2554
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles