Search again

Found: 11,832  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
" ๘๐ พรรษามหาราชันย์ " คณะผู้จัดทำหนังสือมูลนิธิสวนหลวง ร.๙
Author
คณะผู้จัดทำหนังสือมูลนิธิสวนหลวง ร.๙.
Published
กรุงเทพฯ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ 2550.
Call Number
363.68 ค ป
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
"กะเหรี่ยง" : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง / โดย ขวัญชีวิน บัวแดง .
Author
ขวัญชีวิน บัวแดง.
Published
เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 .
Call Number
DS570.K37 ข262ก 2549,305.895 ข263ก
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"คน" สร้างบ้าน แห่งนครอุดรธานี / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
Author
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
Call Number
307.1409593 อ745ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
"คืนโรงเรียนสู่ชุมชน" ...เชื่อมสายใยชีวิต และการเรียนรู้ กชกร ชิณะวงศ์ และทีมงาน
Author
กชกร ชิณะวงศ์ และทีมงาน.
Published
เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)สำนักงานภาค 2547.
Call Number
307.33 ก ค
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
"จากพะเยาถึง...เจ้าพระยา" บรรจง ชูสกุลชาติ
Author
บรรจง ชูสกุลชาติ
Published
กรุงเทพมหานคร วัฒนาพานิช 2527
Call Number
300 บ-จ

image
"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก สุวรรณา บัวพันธ์
Author
สุวรรณา บัวพันธ์
Published
เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)สำนักงานภาค 2548
Call Number
307.33 ส ด
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา น่าน

image
"ป่าดงมะไฟ"...หน้าต่างบานใหญ่ กชกร ชิณะวงศ์
Author
กชกร ชิณะวงศ์
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;เชียงใหม่ 2546
Call Number
307.1 ก ป

image
"ผลกระทบจากการเป็นเมืองท่าของอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย" / โดย กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร, สุพัฒน์โตวิจักษณ์ชัยกุล.
Author
กรวรรณ (ชีวสันต์) สังขกร.
Published
เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
Call Number
HF1594.55.Z5 ก181ผ 2547,387.1 ก151ผ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ผู้ตรวจสอบอาคาร" ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร / รณรงค์ กระจ่างยศ .
Author
รณรงค์ กระจ่างยศ.
Published
กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2552.
Call Number
TH439 ร125ผ 2552,343.07869 ผ111
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงใหม่
ห้องสมุดมทร.ล้านนา เชียงราย

image
"ฝรั่ง" ที่คนไทยต้องรู้จัก (ต่อไป) / สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
Author
สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล.
Published
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
Call Number
306.094 ส264ฝ 2552
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
"พอเพียง" ความลับความสุขและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ / ภัทระ ฉลาดแพทย์.
Author
ภัทระ ฉลาดแพทย์.
Published
กรุงเทพฯ : แฮ้ปปี้บุ๊ค, 2555.
Call Number
330.9593 ภ363พ
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image
"ฟัง" ชาวนาบ้าง!! / ยรรยง พวงราช.
Author
ยรรยง พวงราช.
Published
นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด, 2557.
Call Number
305.555 ย143ฟ 2557
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ลำปาง

image
"มัจฉานุ" พลังท้องถิ่นบ้านควน : ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
Author
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์มหาชน), 2553.
Call Number
307.1409593 อ745ม
Location
ห้องสมุดมทร.ล้านนา ตาก

image

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles